Inleiding programmeren in C++, voor startende ondernemers in de ICT

Extra opgave 1: som en gemiddelde

Schrijf een C++ programma dat het volgende doet: Zorg natuurlijk voor heldere boodschappen aan de gebruiker, zodat die weet wat hij/zij moet doen.

Vragen en/of opmerkingen kunnen worden gestuurd naar Rudy van Vliet: rvvliet@liacs.nl.

Laatste wijziging: 4 oktober 2002 - http://www.liacs.nl/home/rvvliet/somgemiddelde.html