Mario

Bij de Benelux Algorithm Programming Contest 2015 ging een van de opgaven over Mario, de held uit de videogames.

Deze opgave wierp een aantal vragen op: over (de correctheid en de complexiteit van) mogelijke algoritmes om de opgave op te lossen, en over instanties die in zeker opzicht zo slecht mogelijk zijn. Richard Huybers schreef hier in het voorjaar van 2016 zijn bachelorscriptie over.

Om het probleem op een aantrekkelijke manier te kunnen introduceren heeft een groep studenten (Jeroen Holtes, Ruben Klijn, Gijsbert Maan, Orson Peters, Levi Vos en Joos van Zweeden) in het kader van het vak Software Engineering in het najaar van 2017 daadwerkelijk een videogame over het probleem gemaakt. We wensen u veel plezier bij het spelen!


Vragen en opmerkingen kunt u sturen naar Rudy van Vliet: rvvliet(at)liacs(dot)nl.

Laatste wijziging: 19 december 2017 - http://www.liacs.leidenuniv.nl/~vlietrvan1/mario/