Analyse van algoritmen

Hogeschool Leiden

2006-2007

De module Analyse van Algoritmen is onderdeel van de minor Software Engineering binnen de opleiding Informatica aan de Hogeschool Leiden. Deze pagina bevat enige practische informatie over de module.

Docent

Naam: Rudy van Vliet
telefoon: 071-527 7050
email: rvvliet@liacs.nl

Boek

Bij deze module maken we gebruik van het boek Algorithmics, the Spirit of Computing, third edition, van David Harel en Yishai Feldman. Het ISBnummer is 0-321-11784-0. Te verkrijgen bij de betere boekhandel.

Lesrooster + behandelde stof

In het collegejaar 2006-2007 is er gedurende zeven weken twee keer per week anderhalf uur les gegeven. Dit was een combinatie van (hoofdzakelijk) hoorcollege en (aanvullend) opgaven maken. Hieronder staat het lesrooster, zoals dat is gevolgd. Bij alle lessen is ook de behandelde stof vermeld.

Tentamenstof

De tentamenstof was de stof die tijdens de lessen is behandeld (zie hierboven). Ze bestond dus uit stof uit het boek en door de docent toegevoegd materiaal. De stof uit het boek besloeg de volgende bladzijden: Zoek zelf even op in het boek welke opgaven bij deze bladzijden horen. En vergeet natuurlijk niet de door de docent toegevoegde stof.

Tentamens

De module is afgesloten met een schriftelijk tentamen en een schriftelijk hertentamen. Beide tentamens zijn nagekeken en je vindt ze hieronder, samen met de uitslagen:

Je eigen uitwerkingen van de tentamens liggen op de Hogeschool. Vraag ernaar bij Peter van der Wijden.


Laatste wijziging, 9 januari 2012 - http://www.liacs.nl/home/rvvliet/hslava0607/index.html