Zegel Universiteit Leiden Toren Academiegebouw

Programmeerwedstrijd Challenges in Computer Science, voorjaar 2011


Op dinsdag 26 april 2011 organiseerde de opleiding Informatica van de Universiteit Leiden een programmeerwedstrijd voor de eerstejaars studenten Informatica. De wedstrijd vond plaats in het kader van het vak Challenges in Computer Science, voorjaar 2011. De studenten werkten in teams van twee personen en de programmeertaal was C++.
Je hoefde echter geen eerstejaars student Informatica te zijn om mee te doen. Ook andere belangstellenden waren van harte welkom. Als `andere belangstellende' hoefde je ook niet per se een team van twee personen te vormen.
Bij het bepalen van de uitslag werd er overigens wel onderscheid gemaakt. Er kwamen in de uitslag namelijk twee categorieën: de eerstejaars studenten Informatica (de `Echte deelnemers') en de andere deelnemers (`Buiten mededinging').

De opgaven, de oplossingen van de jury en de testbestanden van de jury bij de wedstrijd hebben we van deze site verwijderd. Alleen een toelichting en de regels van de wedstrijd, alsmede de uitslag van de wedstrijd (gecorrigeerd en compleet) vindt u hier nog.


Roelof van der Heijden namens het winnende team met de prijs: twee `code monkeys'.

Andere programmeerwedstrijden

Als je je wilt voorbereiden op een programmeerwedstrijd, dan kun je oefenen met de opgaven van eerdere programmeerwedstrijden. Er zijn veel sites van zulke wedstrijden. We noemen er hier drie:
Rudy van Vliet; rvvliet@liacs.nl
Laatste wijziging: 26 augustus 2011