Practicum Algoritmiek

Het practicum bestaat uit drie programmeeropdrachten. Zodra deze bekend zijn, zullen ze op de hoofdpagina van het vak te vinden zijn. Voor alle drie de opdrachten dient een voldoende gehaald te worden om een cijfer voor het vak Algoritmiek te kunnen krijgen. Voor de opdrachten dient zowel de programmacode als ook een verslag te worden ingeleverd. Zorg dat op beide duidelijk staat vermeld wie de makers zijn.

De makkelijkste manier om een opdracht op tijd in te leveren is door op tijd te beginnen met het maken ervan. Als je ervoor zorgt dat je het programmeerwerk een week voor de deadline klaar hebt, heb je nog een week de tijd voor het verslag en enige uitloopruimte mocht het programmeren tegenvallen.

Programmacode

Denk bij het programmeren en inleveren aan de volgende zaken:

Huisuil

Ook als je thuis onder Windows en/of met Codeblocks aan de opdrachten werkt, moet je voor inzending controleren of je oplossing werkt onder Linux bij LIACS. Dat kan door vanuit de terminal thuis te ssh-en naar huisuil01, b.v. met het commando:
ssh -t -A s0123456@sshgw.leidenuniv.nl ssh huisuil01
Uiteraard zul je hier voor s0123456 je eigen studentnummer in moeten vullen. Je zal hierbij mogelijk twee keer om een wachtwoord worden gevraagd: eerst voor de ssh gateway, daarna voor de huisuil zelf. Vervolgens kom je in je eigen Linux homedir terecht, waar je ook kunt compileren. Als je onder Windows werkt, kun je eerst Putty downloaden (www.putty.org). In de Putty terminal kun je dan het ssh commando intypen.

Als de huisuil onbereikbaar is, kun je ook rechtstreeks naar een Linux computer in de computerzalen van het Snellius ssh-en, b.v. met het commando:
ssh -t -A s0123456@sshgw.leidenuniv.nl ssh u0030324
Het laatste argument is de naam van de betreffende computer. Je kunt ook de naam / het nummer van een andere computer gebruiken natuurlijk.

Om je bestanden tussen je thuiscomputer en je Linux homedir te verplaatsen, kun je gebruik maken van sftp (onder Linux en MacOS) of WinSCP (onder Windows). Een mogelijk sftp commando naar je Linux homedir is:
sftp s0123456@sftpgw.leidenuniv.nl:/vol/home/s0123456
Vervolgens kun je met put en get bestanden verplaatsen naar je Linux homedir of eruit ophalen.

Verslag

Naast de code dient ook een verslag te worden ingeleverd. Het verslag dient in LaTeX te worden gemaakt. Speciaal hiervoor is een LaTeX-bestand gemaakt dat jullie kunnen gebruiken als basis voor het verslag. Dit bestand en alle hulpbestanden zijn hier te vinden. Uitpakken kan (onder Linux) met unzip verslag_template.zip. Zowel voor Linux als voor Windows zit er een ReadMe-bestand in dit pakketje. Wijzig de tekst in paper.tex en compileer. Onder Linux kun je met het commando make in één moeite de tekst compileren en er een pdf-file van maken. Het resultaat van het basisverslag is hier te vinden.

Verdere tips met betrekking tot het verslag zijn:


Vragen en/of opmerkingen kunnen worden gestuurd naar: rvvliet(at)liacs(dot)nl.

Laatste wijziging: 26 januari 2024 - http://www.liacs.leidenuniv.nl/~vlietrvan1/algoritmiek/programmeeropdrachten/