Bachelorklas 2011


IMPORTANT ANNOUNCEMENT!!!

FINAL BACHELOR PRESENTATIONS:
DATE: August 11, 2011
TIME: 14:00 -- 17:45 (for precise schedule see the program below on this page)
PLACE: room 401 in LIACS


AANMELDEN VOOR BACHELORDIPLOMA

Data eerstvolgende uitreikingen Bachelordiploma's:

16 september 2011
21 februari 2012

Bachelordiploma
===============
Heb je je bachelor (180 ECTS) behaald, dan moet je je uiterlijk 5 weken voor de uitreiking aanmelden bij:

Studentenadministratie Informatica:
mw. Bertie ten Hove,
Educatief Centrum,
bezoekadres
Gorlaeus Laboratoria, kamer HB 2.06
Einsteinweg 55
2333 CC Leiden
http://science.leidenuniv.nl/index.php/educatief_centrum

Meenemen: kopie paspoort/ID en het voorblad van je bachelorscriptie. Het voorblad is beschikbaar via de LIACS website http://www.liacs.nl/edu/documenten/ .

Van de kaft en je scriptie maak je dan een pdf-file en die stuur je per e-mail naar de secretaresse Marloes van der Nat. Bij haar kun je ook terecht voor het "internal report nummer" dat je op de kaft moet vermelden.

Bachelor "oude stijl"
=====================
Er zijn recentelijk een aantal aanpassingen geweest aan het bachelorprogramma, voornamelijk ten behoeve van meer flexibiliteit voor de student.
Mocht je dat als ouderejaars student enigszins verontrusten of als je een vraag hebben, neem dan gerust contact op met de studieadviseur; die helpt je graag verder.

ANNOUNCEMENTs!!!

Erasmus Exchange Student opportunities

INVITED LECTURE:
"Plagiarism: to do or not to do" by Kees Groot (ICLON) and Joke van Soest (University Library)
Date: May 19, 2011
Time: 11:15 - 13:00
Location: Niels Bohrweg 1, 2333CA Leiden, Snellius building, room 405

Leiden Leadership Programme is een nieuw extra-curriculair programma van de Leidse Universiteit voor excellente master studenten. Op 21 april is de informatiebijeenkomst.

Annual Student Research Conference is een jaarlijks terugkerend evenement georganiseerd door de samenwerkende Nederlandse universiteiten (VNSU) met als doel bacheloronderzoek breder zichtbaar te maken. Na selectie door een programmacommissie presenteren studenten hun onderzoek middels voordrachten en posters. Dit jaar vindt de conferentie plaats op 23 en 24 november aan de TU Eindhoven. De deadline voor het indienen van je project is 1 juli 2011.

Tijd

Donderdag 11.15-13.00 (voorzover nodig), zaal Snellius 405
bijeenkomsten geroosterd van 03 Februari tot 09 Juni 2011.

Moderators

In 2011 zijn Jetty Kleijn (kamer 164) en Todor Stefanov (kamer 126) de moderators van de bachelorklas.

Doel

De bedoeling van de bachelorklas is een kader te bieden voor het werken aan het bachelorproject wat uiteindelijk moet leiden tot een scriptie.Deelname aan de bachelorklas en aanwezigheid zijn verplicht.

LET OP (curriculumwijziging m.i.v. september 2010):
Het studentenseminarium uit het tweede jaar, de bachelorklas en de bachelorscriptie hebben nu een gezamenlijke studielast van 18EC.

Beschrijving

De verschillende onderzoeksgroepen van LIACS presenteren zich en stellen mogelijke afstudeeronderwerpen voor. Studenten kiezen in overleg met de moderators van de bachelorklas een onderwerp en docent(en) die hen inhoudelijk gaan begeleiden. Gedurende het semester bespreken de deelnemers elkaars voortgang en worden korte tussentijdse presentaties gegeven. Het semester wordt afgesloten met de eindpresentaties van de deelnemers.

Vereisten

Studenten die geslaagd zijn voor het propedeutisch examen en uit het tweede en derde jaar niet meer dan twee vakken missen (minstens 78-76 EC hebben gehaald na hun (propedeuse)), mogen deelnemen aan de bachelorklas, d.w.z. aan het bachelorproject beginnen.

Examinering

Eindpresentatie van het bachelorproject.

LET OP: Het cijfer wordt na deze presentatie bepaald door de afstudeerdocent(en), niet door de moderators van de bachelorklas.

Bijeenkomsten

February 03: Introductie.
February 10: Presentaties.
Prof. Joost Kok (Algorithms, Datamining)
Dr. Fons Verbeek or Ph.D. student (Imagery and Media, Bioimaging & Bioinformatics)
Kristian Rietveld (Computer Systems, High Performance Computing)
Prof. Bernhard Katzy (Technology and Innovation Management) (slides)

February 17: Presentaties.
Dr. Michael Emmerich (Algorithms, Natural Computing) (slides)
Dr. Michael Lew (Imagery and Media, Multimedia information retrieval) (slides)
Sven van Haastregt (Leiden Embedded Research Center, Embedded Systems and Software) (slides)
Dr. Jetty Kleijn (FAST, Foundations of Software Technology) (slides)

February 24: Geen bijeenkomst

March 03: 15 min final presentations:
Maja Jakobik, "Novius model en ArchiMate bij Dunea"
Jaron Vietor, "Multithreading voor iedereen!"
Sander van de Vlugt, "Inhibitor Arcs and Coverability for Petri Nets"
Inventarisatie richting en onderwerp
March 10: Introduction of group of 5 Bachelor students from China
Inventarisatie richting en onderwerp
March 17: Geen bijeenkomst
March 24: 15 min final presentation:
Bogomila Sobolewska, "When Applications are Business Processes: An ArchiMate-based Explanation"
"Kick-off" presentations:
Erik Massop (15 min) (slides)
Bas van Stein (10 min) (slides)
Iris Hupkens (10 min)
Inventarisatie richting en onderwerp
March 31: "Kick-off" presentations:
Chris Mulder (10 min) (slides)
Jonathan Neuteboom (10 min) (slides)
Tom Groentjes (10 min) (slides)
Martin Wimmers (10 min) (slides)
Maarten Groeneweg (10 min) (slides)
Inventarisatie richting en onderwerp
April 07: "Kick-off" presentations:
James Lo (10 min) (slides)
Thomas Bakker (10 min) (slides)
Frank van Rijn (10 min) (slides)
Fee Yun Wong (10 min) (slides)
Nuno Rico (10 min) (slides)
Inventarisatie richting en onderwerp
April 14: "Kick-off" presentations:
Zhu Wei (10 min) (slides)
Jiamin Guo (10 min) (slides)
Wu Wei (10 min) (slides)
Cao Yu (10 min) (slides)
Francine Li (10 min) (slides)
Inventarisatie richting en onderwerp
April 21: Geen bijeenkomst
April 28: "Kick-off" presentation:
Martijn Keizer (10 min) (slides)
"Mid-term" presentations:
Erik Massop (15 min) (slides)
Jonathan Neuteboom (15 min) (slides)
May 05: Geen bijeenkomst
May 12: "Mid-term" presentations:
Bas van Stein (15 min) (slides)
Tom Groentjes (15 min) (slides)
Maarten Groeneweg (15 min) (slides)
Chris Mulder (15 min) (slides)
Iris Hupkens (15 min) (slides)
May 19: INVITED LECTURE:
"Plagiarism: to do or not to do" by Joke van Soest (University Library) and Kees Groot (ICLON) (slides)
May 26: Final presentations:
Zhu Wei (15 min) (slides)
Jiamin Guo (15 min) (slides)
Wu Wei (15 min) (slides)
Cao Yu (15 min) (slides)
Francine Li (15 min) (slides)
June 02: Geen bijeenkomst
June 09: "Mid-term" presentations:
James Lo (15 min) (slides)
Thomas Bakker (15 min) (slides)
Frank van Rijn (15 min) (slides)
Martin Wimmers (15 min) (slides)
Martijn Keizer (15 min) (slides)
LET OP: Alle sprekers wordt verzocht zsm een electronische versie van hun mid-term presentatie naar Jetty te sturen.
June 16: Final Bachelor presentations:
Bas van Stein (20 min) (slides)
Tom Groentjes (20 min) (slides)
Edwin Veger (20 min) (slides)
Mastervoorlichting: korte algemene voorlichting door Thomas Back (inhoudelijk) en Jeannette de Graaf voor organisatorischer zaken.
August 11: Final Bachelor presentations:
14:00 -- 14:45
Maarten Groeneweg (20 min) (slides)
Iris Hupkens (20 min) (slides)
15:00 -- 15:45
Chris Mulder (20 min) (slides)
James Lo (20 min) (slides)
16:00 -- 17:10
Xiwen Cheng (20 min) (slides)
Martijn Keizer (20 min) (slides)
Erik Zandvliet (20 min) (slides)

Deelnemers

✓ = afsluitende voordracht gehouden
Student Name E-mail Thesis titleSupervisor(s)ECs neededContract
Erik Massop emassop (liacs.nl) "Hilberts tiende probleem"Hendrik Jan Hoogeboom, Ronald van Luijk19-21 ECs
Bas van Stein bas9112 (gmail) "The beginning of a theory for set-nets"Jetty Kleijn18 ECs
Chris Mulder chris (saait.com) "Front-end Architecture of a Social Web App"Christoph Stettina/Luuk Groenewegen11 ECs
Iris Hupkens siriah (gmail.com) "Identifying Prominent Actors in Social Networks"Frank Takes, WalterKosters18 ECs
Fee Yun Wong fwong (liacs.nl) "Quality Assurance of UML models using Metrics"Michel Chaudron, Dave Stikkolorum11 ECs
Jonathan Neuteboom jonathan.neuteboom (gmail.com) "Optimization of workflow for sequence assembly and annotation of newly sequences streptomyces genomes "Fons Verbeek, Gilles v Wezel18 ECs
Tom Groentjes gentleman281083 (gmail.com) "Holography and Kinect"Erwin Bakker11 ECs
Thomas Bakker thomas (bakker.cc) "Informatietheorie"Walter Kosters, E. Verbitsiy19-21 ECs
Martin Wimmers m.o.wimmers (gmail.com) "Using natural algorithms to designing airplane wings"Michael Emmerich, Edgar Reehuis 18 ECs
Maarten Groeneweg maarten.groeneweg (gmail.com) "Active Guided Evolution Strategy for dynamic Vehicle Routing Problems"Michael Emmerich18 ECs
James Lo jlo (liacs.nl) "Automating design of component-based software architectures"Michel Chaudron, Ramin Etemadi, Rui Li 18 ECs
Frank van Rijn fwvanrijn (gmail.com) "Niching for finding Robust Solutions"Johannes Kruiselbrinks, Michael Emmerich18 ECs
Martin Keizer martijn.reddragon (gmail.com) "Database and interface for sample"Michael Emmerich, Manfred van Bergen15 ECs
Nuno Rico nuno.rico (ca-ms.com) "Image Classification using Automatic Annotation"Nies Huijsmans11 ECs
Zhu Wei () "Simulation of Complex Embedded System"Teddy Zhai, Todor StefanovNA
Jiamin Guo () "Implementing Multimedia Applications on Multiprocessor Systems"Teddy Zhai, Todor StefanovNA
Wu Wei () "Trade-off Visualization for Multiobjective Component Based Software Design"Michael Emmerich, Rui Li NA
Cao Yu () "Visual Similarity search in an extensive Art History database"Nies HuijsmansNA
Francine Li () "Domain-Specific Language and Modeling for Financial Trading"Michel Chaudron and PeterNA

Bachelorklas 2009

Bachelorklas 2010