Het Bachelor-klasje van 2010


In het derde jaar van de Bachelor-studie moet ter afsluiting een Bachelor-project van 11 ECTS (studiepunten) gedaan worden. Studenten kiezen een docent in het instituut die hen inhoudelijk zal begeleiden. Ter ondersteuning wordt een zogeheten Bachelor-klasje georganiseerd, waarbinnen de projecten worden gedaan. Hier presenteren de verschillende onderzoeksgroepen van LIACS zich, en worden mogelijke onderwerpen voorgesteld. Gedurende het semester bespreken de deelnemers elkaars vooruitgang. Het klasje wordt afgesloten met de eind-presentaties van de deelnemers.

Begeleiding: Luuk Groenewegen en Todor Stefanov
do. 11.15-13.00 (voorzover nodig), zaal Snellius 401
bijeenkomsten geroosterd van 4 februari tot 10 Juni 2010, maar waarschijnlijk worden de laatste presentaties later in het semester gegeven.

Studenten die geslaagd zijn voor het propedeutisch examen, en van de vakken van het tweede en derde jaar 76 EC hebben afgerond, mogen aan het Bachelor-project beginnen. Er mogen dus maximaal twee vakken ontbreken.

Er is een wat meer formele uitleg betreffende het Bachelor-project.

Bijeenkomsten

Er geldt een aanwezigheidsplicht.

February 04: Presentaties.
Prof. Joost Kok (Algorithms, Natural computing en datamining)
Dr. Fons Verbeek (Imagery and Media, Bioimaging & bioinformatics)

February 11: Presentaties.
Sjoerd Meijer (Leiden Embedded Research Center, Embedded Systems and Software)
Dr. Mark Huiskes (Imagery and Media, Multimedia information retrieval)
Prof. Bernhard Katzy (Technology and Innovation Management)
Dr. Marcello Bonsangue(FAST, Foundations of Software Technology)

February 18: Inventarisatie richting en onderwerp.
February 25: Geen bijeenkomst
March 04: Verslag werkzaamheden.
March 11: Geen bijeenkomst
March 18: 2-3 minuten presentaties
March 25: Geen bijeenkomst
April 01: Inventarisatie richting en onderwerp.
April 08: Geen bijeenkomst
April 15: 5-7 minuten midterm presentaties:
Ben Kwint, Oswald de Bruin, Jurriaan Rot, Anton de Hoed, Jaron Vietor, Robin van den Broek
April 22: 5-7 minuten midterm presentaties:
Erik Zandvliet, Xiwen Cheng, Derk Mus, Sander vd Vlugt
April 29: Geen bijeenkomst
May 06: 5-7 minuten midterm presentaties:
Herma Everts, Giso Dal, Bertram Bourdrez
May 13: Geen bijeenkomst
May 20: Final presentation:
Jurriaan Rot
June 24: 20 min final presentations:
Robin van den Broek, Anton de Hoed, Oswald de Bruin
August 26: 20 min final presentations:
Xiwen Cheng, Ben Kwint, Herma Everts, Erik Zandvliet
(this is a tentative list of presenters)

Deelnemers

✓ = afsluitende voordracht gehouden
✓ Jurriaan Rot jurriaanrot (gmail) "Deciding the halting problem for object creation"Bonsangue en de Boer
Harma Everts harma.everts (gmail) 12-toonsvan der Heide
Giso Dal gisodal (gmail) "Sequential Software Parallelization" Meijer en Stefanov
Edwin Veger edwinveger (gmail) --- ---
Sander van der Vlugt sandervdvlugt (gmail) Concurrency (Petri nets)Jetty Kleijn
ACL Hunsucker hunsucker (ahcfaust.nl) --- ---
Fee Yun Wong fwong (liacs.nl) --- ---
Patric Stout patric (liefdeis.com) "Making 16bit DOS applications available via decompilation on FPGA"Bart Kienhuis
Chris Mulder chris (saait.com) --- ---
Xiwen Cheng xcheng (liacs.nl) "WLAN optimization in high density environments"Harry Wijshoff
Tom Groentjes tgroentj (liacs.nl) --- ---
Ben Kwint benkwint (gmail) "UML optimalisatie eye-tracking onderzoek"Michel Chaudron
Paul Kasteleyn paul (sinda.nl) --- ---
Derk Mus derk_mus (hotmail) "InfraWatch project"Knobbe en Kok
✓ Robin van der Broek rvdbroek (liacs.nl) "Level of detail" binnen de bestaande tool "MetricView"Chaudron en Nugroho
Tom ter Laak ttlaak (liacs.nl) --- ---
✓ Anton den Hoed jdhoed (liacs.nl) "Parsing and Conversion of SMILES-strings to Molecular Graphs"Emmerich en Kruisselbrink
✓ Oswald de Bruin "Calculating and predicting the game 'Five or More'"Walter Kosters
Erik Zandvliet ezandvli (liacs.nl) "Swarm Intelligence -- Ant Colony Optimizations"Rui Li
Jaron Vietor jaron (vietors.com) Multi-ThreadingJetty Kleijn
Bertran Bowdrez bowdrez (gmail) --- Walter Kosters

Afronding

Het cijfer wordt bepaald door je afstudeerbegeleider, niet door de begeleiders van het klasje.
De afstudeerscripties worden bij LIACS bewaard. Daartoe dien je twee ingebonden exemplaren in te leveren, alsmede een electronische kopie. Vraag eerst een kaft en rapportnummer aan bij Marloes van der Nat, marloes (at liacs).

vorig jaar