Datastructuren 2013

Index || Colleges || Werkcolleges || Opdrachten || ADT's


Personeel

Dr. Nies Huijsmans, Docent, d.p.huijsmans(at)gmail(dot)com
Jan van Rijn, Assistent Leiden, j.n.van.rijn(at)liacs(dot)leidenuniv(dot)nl
Benjamin van der Burgh (benjaminvdb(at)gmail(dot)com)
Bart Hijmans (barthijmans(at)gmail(dot)com)
Jan-Paul van Osta (jpvanosta(at)gmail(dot)com)
Duncan Rozemond (d.rozemond(at)gmail(dot)com)

Bij algemene vragen graag emailen naar Jan van Rijn. Bij vragen over het nakijkwerk, email de betreffende student assistent.

Rooster

Werkcollege Leiden: iedere woensdag van 11:15-13:00 in computerzaal 306/308
Hoorcollege Leiden: iedere woensdag van 13:45-15:30 in zaal 174

Proeftentamen

Het proeftentamen dat is behandeld op woensdag 4 december (Leiden) is beschikbaar onder het kopje "colleges".