LIACS >Kristian Rietveld >Courses >Operating Systems Voorjaar 2014
headerimg

Operating Systems, Voorjaar 2014

Docenten: prof.dr. H. A. G. Wijshoff, dr. K. F. D. Rietveld
Practicumassistenten: drs. R. van Vliet, M. van Drunen

Beschrijving

Ten grondslag van alle software die op een systeem draait ligt het operating system, ofwel besturingssysteem. Het besturingssysteem heeft als doel een generieke interface te bieden voor allerhande software die op het systeem kan draaien, zodat deze software zich niet hoeft te bekommeren hoe de videokaart, harde schijf en andere hardware moet worden aangestuurd.

We zullen alle facetten van besturingssystemen bestuderen, zoals onder andere process management, virtual memory management, system calls, file systems, device drivers en bootstrapping. Begrippen als processen, scheduling, synchronisatie, deadlock, context switching en memory mapping zullen de revue passeren.

Een speciaal ontwikkeld besturingssysteem zal de basis vormen voor het practicum, waarbij we zullen experimenteren met de besproken theorie over onder andere process management en virtual memory management.

Examinering

Schriftelijk aan het eind van het semester en practicum gedurende het semester. Het cijfer voor het vak wordt bepaald aan de hand van het tentamen (50%) en het practicum (50%). Zowel het tentamen als het practicum moeten met een voldoende worden afgesloten. Het practicumcijfer is opgebouwd uit 4 opdrachten die elk met een eigen gewicht meetellen: (opdracht 1: 0.1, opdracht 2: 0.25, opdracht 3: 0.4 en opdracht 4: 0.25).

Updates

Update 12 augustus 2014: Cijfers hertentamen bekend gemaakt.

Update 4 augustus 2014: Opdracht 4 is nagekeken. De cijfers voor het hertentamen volgen zo spoedig mogelijk.

Update 8 juli 2014: Opdracht 3 nagekeken.

Update 1 juli 2014: Het tentamen is nagekeken. Cijfers voor opdracht 3 volgen deze week.

Update 3 juni 2014: Kleine correctie cijfers opdracht 2.

Update 30 mei 2014: Belangrijk! De deadline van de laatste practicumopdracht is verstreken. Practicumopdrachten worden nog tot 3 weken na deze deadline (dus tot 15 juni) geaccepteerd. Hierna ingeleverde opdrachten worden dit semester niet meer nagekeken.

Update 30 mei 2014: resultaten opdracht 2 beschikbaar via onderstaande link. De aftrek voor te laat ingeleverde opdrachten is licht versoepeld en kent nu een maximum van 2.5 punt (ipv 3). De resultaten voor opdracht 1 zijn hiervoor gecorrigeerd.

Update 27 mei 2014: omschrijving tentamenstof verduidelijkt: zie sectie Literatuur.

Update 12 mei 2014: resultaten opdracht 1 beschikbaar via de beveiligde omgeving.

Practicum

Belangrijk: ten opzichte van vorig jaar zijn de practicumopdrachten aangepast.

Opdracht 1: Writing a shell. Deadline voor deze opdracht is (zondag) 16 maart voor 23:59 uur. Let op: zowel je shell als je 'mydu' commando moeten worden geschreven in C.

Opdracht 2: Process Scheduling. Deadline: zondag 6 april 2013 voor 23:59 uur. Verdere informatie en source code van de kernel (startpunt voor deze opgave): http://www.liacs.nl/~krietvel/courses/os2014/lab02/, het benodigde wachtwoord voor deze website is tijdens het werkcollege verspreid en kan per e-mail aan de verantwoordelijke voor het practicum worden opgevraagd.

Opdracht 3: Virtual Memory. Verdere informatie en source code van de kernel (startpunt voor deze opgave): http://www.liacs.nl/~krietvel/courses/os2014/lab03/, het benodigde wachtwoord voor deze website is dezelfde als voor de tweede opgave. Deadline voor deze opdracht is 4 mei voor 23:59 uur.

Opdracht 4: File Systems. Verdere informatie en source code van de kernel (startpunt voor deze opgave): http://www.liacs.nl/~krietvel/courses/os2014/lab04/, het benodigde wachtwoord voor deze website is dezelfde als voor de tweede opgave. Deadline voor deze opdracht is 25 mei voor 23:59 uur.

Let op! Werk dat 3 weken na de laatste deadline (dus na 15 juni) wordt ingeleverd, wordt dit semester niet meer nagekeken.

Literatuur

Hand-outs te verkrijgen via Kristian Rietveld (zie contact)
Boek: Operating System Concepts, 8th Edition (International Student Version). Abraham Silberschatz, Peter B. Galvin, Greg Gagne. 2008. Wiley Publishing.
Slides Virtualization
Update 27 mei 2014 (tentamenstof): ter verduidelijking: de tentamenstof omvat al hetgeen dat tijdens de colleges is behandeld. Hoofdstukken uit het boek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 en 12. En de slides over virtualization.

Contact

Kristian Rietveld is verantwoordelijk voor het practicum. Hij is te bereiken middels e-mail naar krietvel (at) liacs.nl of kom langs in kamer 138.

Tijdschema

Hoorcollege: woensdagen van 11:15 tot 13:00 in zaal 174.
Werkcollege: woensdagen van 13:45 tot 15:30 in zaal 411.


DatumBeschrijving
5 februari 2014Theoriecollege, Ch. 1. Geen werkcollege.
12 februari 2014Theoriecollege, Ch. 2 en 3. Geen werkcollege.
19 februari 2014Geen college ivm jaarlijks informaticacongres.
26 februari 2014Theoriecollege, Ch 3 en 4.
Werkcollege: start practicumopgave 1
5 maart 2014Theoriecollege, Ch 5. Werkcollege.
12 maart 2014Geen colleges.
16 maart 2014Deadline opdracht 1: voor 23:59 uur
19 maart 2014Theoriecollege, Ch 5 en 6.
Werkcollege: inleiding practicumopgaven 2, 3 en 4 (zaal 402). Start practicumopgave 2.
26 maart 2014Theoriecollege, Ch 8.
2 april 2014Theoriecollege, Ch 9.
6 april 2014Deadline opdracht 2: voor 23:59 uur
9 april 2014Theoriecollege: Ch 9 en 10.
Werkcollege: inleiding practicumopgave 3(zaal TBA). Start practicumopgave 3.
16 april 2014Theoriecollege: Ch 10, 11, 12.
23 april 2014Theoriecollege: Ch 10, 11, 12.
30 april 2014Geen theoriecollege. Werkcollege vanaf 11.15 uur.
4 mei 2014Deadline opdracht 3: voor 23:59 uur
7 mei 2014Theoriecollege: virtual machines, virtualization and cloud systems.
Werkcollege: start opdracht 4.
14 mei 2014Werkcollege: 11.00 - 15.30 uur
21 mei 2014Laatste werkcollege: 11.00 - 15.30 uur
25 mei 2014Deadline opdracht 4: voor 23:59 uur
6 juni 201410:00 uur - 13:00 uur: Tentamen.
16 juli 201414:00 uur - 17:00 uur: Hertentamen.

Voorgaande jaren