Leiden University LIACS
home    contact    webmail    blackboard
Vakinformatie
Tijdschema


Operating Systems

Voorjaar 2013

Docent: prof.dr. Harry Wijshoff
Assistenten: Kristian Rietveld, Teddy Zhai, Tom Groentjes.

Beschrijving

Ten grondslag van alle software die op een systeem draait ligt het operating system, ofwel besturingssysteem. Het besturingssysteem heeft als doel een generieke interface te bieden voor allerhande software die op het systeem kan draaien, zodat deze software zich niet hoeft te bekommeren hoe de videokaart, harde schijf en andere hardware moet worden aangestuurd.

We zullen alle facetten van besturingssystemen bestuderen, zoals onder andere process management, virtual memory management, system calls, file systems, device drivers en bootstrapping. Begrippen als processen, scheduling, synchronisatie, deadlock, context switching en memory mapping zullen de revue passeren.

Een speciaal ontwikkeld besturingssysteem zal de basis vormen voor het practicum, waarbij we zullen experimenteren met de besproken theorie over onder andere process management en virtual memory management.

Examinering

Schriftelijk aan het eind van het semester en practicum gedurende het semester. Het cijfer voor het vak wordt bepaald aan de hand van het tentamen (50%) en het practicum (50%). Zowel het tentamen als het practicum moeten met een voldoende worden afgesloten. Het practicumcijfer is opgebouwd uit 4 opdrachten die elk met een eigen gewicht meetellen: (opdracht 1: 0.1, opdracht 2: 0.25, opdracht 3: 0.4 en opdracht 4: 0.25).

Update 10 juli 2013: de tentamencijfers zijn nu ook te vinden op de muur naast kamer 145a. De eindcijfers volgen zo spoedig mogelijk.

Update 27 juli 2013: alle cijfers zijn bekend. Deze verschijnen spoedig op de muur naast kamer 145a.

Update 16 september 2013: de hertentamens zijn nagekeken. De cijfers zijn te vinden op de muur naast kamer 145a.

Berekening eindcijfer: 0.5 * tentamen + 0.5 * (0.1 * opdracht1 + 0.25 * opdracht2 + 0.4 * opdracht3 + 0.25 * opdracht4).

Practicum

Belangrijk: ten opzichte van vorig jaar zijn de practicumopdrachten iets aangepast.

Opdracht 1: Writing a shell. Deadline voor deze opdracht is (zondag) 10 maart voor 23:59 uur. Let op: zowel je shell als je 'myls' commando moeten worden geschreven in C.

Opdracht 2: Process Scheduling. Deadline: zondag 7 april 2013 voor 23:59 uur. Verdere informatie en source code van de kernel (startpunt voor deze opgave): http://www.liacs.nl/~krietvel/courses/os2013/lab02/, het benodigde wachtwoord voor deze website hebben jullie ontvangen via e-mail. Als dat niet zo is, neem contact op met de assistenten.

Opdracht 3: Virtual Memory. Verdere informatie en source code van de kernel (startpunt voor deze opgave): http://www.liacs.nl/~krietvel/courses/os2013/lab03/, het benodigde wachtwoord voor deze website is dezelfde als voor de tweede opgave. Deadline voor deze opdracht is 5 mei voor 23:59 uur.

Opdracht 4: File Systems. Verdere informatie en source code van de kernel (startpunt voor deze opgave): http://www.liacs.nl/~krietvel/courses/os2013/lab04/, het benodigde wachtwoord voor deze website is dezelfde als voor de tweede opgave. Deadline voor deze opdracht is zondag 26 mei voor 23:59 uur.

Literatuur

Hand-outs
Boek: Operating System Concepts, 8th Edition (International Student Version). Abraham Silberschatz, Peter B. Galvin, Greg Gagne. 2008. Wiley Publishing. Tentamenstof: hoofdstukken 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11 en 12.

Oefententamens

Tentamen mei 2011.

Contact

Je kunt ons bereiken via e-mail naar krietvel (at) liacs.nl of kom langs in kamer 142.

Tijdschema

College: woensdagen van 11:15 tot 13:00 in zaal 403.
Werkcollege: woensdagen van 13:45 tot 15:30 in zaal 411.


DatumBeschrijving
6 februari 2013Theoriecollege. Geen werkcollege.
13 februari 2013Theoriecollege. Geen werkcollege.
20 februari 2013Theoriecollege. Geen werkcollege.
27 februari 2013Theoriecollege.
Werkcollege: start practicumopgave 1
6 maart 2013Geen theoriecollege, wel werkcollege.
10 maart 2013Deadline opdracht 1: voor 23:59 uur
13 maart 2013Theoriecollege.
Werkcollege: inleiding practicumopgaven 2, 3 en 4. Start practicumopgave 2.
20 maart 2013Theoriecollege, werkcollege.
27 maart 2013Geen college
2 april 201311:00 - 17:00: Extra opening zaal 411, er zal echter geen begeleiding aanwezig zijn.
3 april 2013Laatste theoriecollege, werkcollege.
7 april 2013Deadline opdracht 2: voor 23:59 uur
10 april 201312:00 introductie derde practicumopgave, zaal 403.
13:45 - 15:30 werkcollege.
17 april 201311:15 - 15:30: werkcollege.
24 april 201311:15 - 15:30: werkcollege.
1 mei 201311:15 - 15:30: werkcollege.
5 mei 2013Deadline opdracht 3: voor 23:59 uur
8 mei 201311:15 - 15:30: werkcollege.
15 mei 201311:15 - 15:30: werkcollege.
22 mei 2013Gaat niet door.
29 mei 2013Laatste werkcollege: 11.15 - 15:00
2 juni 2013Deadline opdracht 4: voor 23:59 uur
10 juni 201314:00 uur - 17:00 uur: Tentamen.
7 augustus 201314:00 uur - 17:00 uur: Hertentamen.

Voorgaande jaren


previous page go to top