Leiden University LIACS
home    contact    webmail    blackboard
Vakinformatie
Tijdschema


Operating Systems

Voorjaar 2012

Docent: prof.dr. Harry Wijshoff
Assistenten: Kristian Rietveld, Mattias Holm en Teddy Zhai.

Beschrijving

Ten grondslag van alle software die op een systeem draait ligt het operating system, ofwel besturingssysteem. Het besturingssysteem heeft als doel een generieke interface te bieden voor allerhande software die op het systeem kan draaien, zodat deze software zich niet hoeft te bekommeren hoe de videokaart, harde schijf en andere hardware moet worden aangestuurd.

We zullen alle facetten van besturingssystemen bestuderen, zoals onder andere process management, virtual memory management, system calls, file systems, device drivers en bootstrapping. Begrippen als processen, scheduling, synchronisatie, deadlock, context switching en memory mapping zullen de revue passeren.

Een speciaal ontwikkeld besturingssysteem zal de basis vormen voor het practicum, waarbij we zullen experimenteren met de besproken theorie over onder andere process management en virtual memory management.

Examinering

Schriftelijk aan het eind van het semester en practicum gedurende het semester. Het cijfer voor het vak wordt bepaald aan de hand van het tentamen (50%) en het practicum (50%). Zowel het tentamen als het practicum moeten met een voldoende worden afgesloten. Het practicumcijfer is opgebouwd uit 4 opdrachten die elk met een eigen gewicht meetellen: (opdracht 1: 0.1, opdracht 2: 0.25, opdracht 3: 0.4 en opdracht 4: 0.25).

Berekening eindcijfer: 0.5 * tentamen + 0.5 * (0.1 * opdracht1 + 0.25 * opdracht2 + 0.4 * opdracht3 + 0.25 * opdracht4).

Update 30 augustus 2012: het hertentamen is nagekeken. De uitslagen kunnen worden gevonden op de muur naast kamer 145a. Helaas mogen wij deze cijfers niet online publiceren.

Update 6 juli 2012: de eindcijfers zijn bekend. Deze kunnen worden gevonden op de muur naast kamer 145a. Helaas mogen wij deze cijfers niet online publiceren.

Practicum

Belangrijk: ten opzichte van vorig jaar zijn de practicumopdrachten iets aangepast.

Opdracht 1: Writing a shell. Deadline voor deze opdracht is 12 maart voor 23:59 uur. Let op: zowel je shell als je 'myls' commando moeten worden geschreven in C.

Opdracht 2: Process Scheduling. Verdere informatie en source code van de kernel (startpunt voor deze opgave): http://www.liacs.nl/~krietvel/courses/os2012/lab02/, het benodigde wachtwoord voor deze website hebben jullie ontvangen via e-mail. Als dat niet zo is, neem contact op met de assistenten. Deadline voor deze opdracht is 2 april voor 23:59 uur.

Opdracht 3: Virtual Memory. Verdere informatie en source code van de kernel (startpunt voor deze opgave): http://www.liacs.nl/~krietvel/courses/os2012/lab03/, het benodigde wachtwoord voor deze website is dezelfde als voor de tweede opgave. Deadline voor deze opdracht is 30 april voor 23:59 uur.

Opdracht 4: File Systems. Verdere informatie en source code van de kernel (startpunt voor deze opgave): http://www.liacs.nl/~krietvel/courses/os2012/lab04/, het benodigde wachtwoord voor deze website is dezelfde als voor de tweede opgave. Deadline voor deze opdracht is 21 mei voor 23:59 uur.

Literatuur

Hand-outs
Boek: Operating System Concepts, 8th Edition (International Student Version). Abraham Silberschatz, Peter B. Galvin, Greg Gagne. 2008. Wiley Publishing. Tentamenstof: hoofdstukken 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11 en 12.

Oefententamens

Tentamen mei 2011.

Contact

Je kunt ons bereiken via e-mail naar krietvel (at) liacs.nl of kom langs in kamer 142.

Tijdschema

College: woensdagen van 11:15 tot 13:00 in zaal 402.
Werkcollege: woensdagen van 13:45 tot 15:30 in zaal 411.


DatumBeschrijving
8 februari 2012Theoriecollege, hoofdstukken 1 en 2. Geen werkcollege.
15 februari 2012Theoriecollege, hoofdstukken 2 en 3. Geen werkcollege.
22 februari 2012Theoriecollege ging niet door. Geen werkcollege.
29 februari 2012Theoriecollege ging niet door. Werkcollege: start praticumopgave 1.
7 maart 2012Theoriecollege, hoofdstukken 5 en 6.
Werkcollege: Korte inleiding Makefiles, kort overzicht waar source code aan moet voldoen.
12 maart 2012Deadline opdracht 1: voor 23:59 uur
14 maart 201212:00 - 13:00 Inleding practiumopgaven 2, 3 en 4 in zaal 402.
13:45 - 15:30 Start practicumopgave 2 in zaal 411.
21 maart 2012Theoriecollege. Werkcollege.
28 maart 2012Theoriecollege. Werkcollege.
2 april 2012Deadline opdracht 2: voor 23:59 uur
4 april 2012Theoriecollege.
Werkcollege: korte presentatie over de derde practicumopgave over Virtual Memory, door Mattias Holm. Slides (PDF), Slides (MOV), bevat page walk animatie op slide 10.
11 april 2012Laatste theoriecollege.
Werkcollege.
18 april 2012Werkcollege van 11:15 tot 15:30
25 april 2012Werkcollege van 11:15 tot 15:30
30 april 2012Deadline opdracht 3: voor 23:59 uur
2 mei 2012Werkcollege van 11:15 tot 15:30
9 mei 2012Werkcollege van 11:15 tot 15:30
16 mei 2012Laatste werkcollege (11:15 - 15:30).
21 mei 2012Deadline opdracht 4: voor 23:59 uur
4 juni 201214:00 uur - 17:00 uur: Tentamen.
2 augustus 201214:00 uur - 17:00 uur: Hertentamen.

Voorgaande jaren


previous page go to top