Leiden University LIACS
home    contact    webmail    blackboard
Vakinformatie
Tijdschema


Operating Systems

Voorjaar 2011

Docent: Prof. Dr. Harry Wijshoff
Assistenten: Kristian Rietveld, Mattias Holm.

Beschrijving

Ten grondslag van alle software die op een systeem draait ligt het operating system, ofwel besturingssysteem. Het besturingssysteem heeft als doel een generieke interface te bieden voor allerhande software die op het systeem kan draaien, zodat deze software zich niet hoeft te bekommeren hoe de videokaart, harde schijf en andere hardware moet worden aangestuurd.

We zullen alle facetten van besturingssystemen bestuderen, zoals onder andere process management, virtual memory management, system calls, file systems, device drivers en bootstrapping. Begrippen als processen, scheduling, synchronisatie, deadlock, context switching en memory mapping zullen de revue passeren.

Een speciaal ontwikkeld besturingssysteem zal de basis vormen voor het practicum, waarbij we zullen experimenteren met de besproken theorie over onder andere process management en virtual memory management.

Examinering

Schriftelijk aan het eind van het semester en practicum gedurende het semester. Het cijfer voor het vak wordt bepaald aan de hand van het tentamen (50%) en het practicum (50%). Zowel het tentamen als het practicum moeten met een voldoende worden afgesloten. Het practicumcijfer is opgebouwd uit 4 opdrachten die elk met een eigen gewicht meetellen: (opdracht 1: 0.1, opdracht 2: 0.25, opdracht 3: 0.4 en opdracht 4: 0.25).

Berekening eindcijfer: 0.5 * tentamen + 0.5 * (0.1 * opdracht1 + 0.25 * opdracht2 + 0.4 * opdracht3 + 0.25 * opdracht4).

Practicum

Opdracht 1: Writing a shell. Deadline voor deze opdracht is 27 maart voor 23:59 uur. Let op: zowel je shell als je 'myls' commando moeten worden geschreven in C.

Opdracht 2: Process Scheduling. Verdere informatie en source code van de kernel (startpunt voor deze opgave): http://www.liacs.nl/~krietvel/courses/os2011/lab02/, het benodigde wachtwoord voor deze website hebben jullie ontvangen via e-mail. Als dat niet zo is, neem contact op met de assistenten. Deadline voor deze opdracht is 10 april voor 23:59 uur.

Opdracht 3: Virtual Memory. Verdere informatie en source code van de kernel (startpunt voor deze opgave): http://www.liacs.nl/~krietvel/courses/os2011/lab03/, het benodigde wachtwoord voor deze website is dezelfde als voor de tweede opgave. Deadline voor deze opdracht is 1 mei voor 23:59 uur.

Opdracht 4: File Systems. Verdere informatie en source code van de kernel (startpunt voor deze opgave): http://www.liacs.nl/~krietvel/courses/os2011/lab04/, het benodigde wachtwoord voor deze website is dezelfde als voor de tweede opgave. Deadline voor deze opdracht is 15 mei voor 23:59 uur.

Literatuur

Hand-outs
Boek: Operating System Concepts, 8th Edition (International Student Version). Abraham Silberschatz, Peter B. Galvin, Greg Gagne. 2008. Wiley Publishing. Tentamenstof: hoofdstukken 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11 en 12.

Oefententamens

Tentamen mei 2011.

Contact

Je kunt ons bereiken via e-mail naar krietvel (at) liacs.nl of kom langs in kamer 142.

Tijdschema

College: woensdagen van 11:15 tot 13:00 in zaal 403.
Werkcollege: woensdagen van 13:45 tot 15:30 in zaal 411.


DatumBeschrijving
2 februari 2011Introductie: Gebruik van command-line operating system.
Practicum: Oefeningen shell scripting.
9 februari 2011Introductie: Meer command-line utilities..
Practicum: Oefeningen awk, perl, make.
16 februari 2011Theoriecollege: Chapter 1, 2 en 3.
23 februari 2011Geen college, maar reading assignment: Chapter 1, 2 en 3
2 maart 2011Theoriecollege: Chapter 5 en 6.
9 maart 201111.15 - 13.00: Theoriecollege Chapter 8.
13.45 - 15.30: Start practicum. Opdracht 1: Writing a shell. Deadline voor deze opdracht is 27 maart, voor 23:59 uur.
16 maart 2011
23 maart 2011
27 maart 2011Deadline opdracht 1: voor 23:59 uur
30 maart 201111:15 - 13.00: Laaste theoriecollege. 13:45: Werkcollege, bespreking opgave 2 en hulp met het installeren van de benodige software.
6 april 201111:15 - 15:30: Werkcollege
10 april 2011Deadline opdracht 2: voor 23:59 uur
13 april 201111:15 - 15:30: Werkcollege
20 april 201111:15 - 15:30: Werkcollege
27 april 201111:15 - 15:30: Werkcollege
1 mei 2011Deadline opdracht 3: voor 23:59 uur
4 mei 201111:15 - 15:30: Werkcollege
11 mei 201111:15 - 15:30: Werkcollege
15 mei 2011Deadline opdracht 4: voor 23:59 uur
25 mei 201114:00 uur - 17:00 uur: Tentamen.
4 augustus 201114:00 uur - 17:00 uur: Hertentamen. Zaal: 174.

Voorgaande jaren


previous page go to top