Oefeningen Logica

 1. We beschouwen de volgende formule.
  φ = (¬p ∧ q) → (p ∧ (q ∨ ¬r))
  1. Maak de volledige waarheidstabel voor deze formule.
  2. Geldt ⊨φ? Bewijs dit door middel van natuurlijke deductie indien het geldt.
 2. We beschouwen de volgende formule.
  φ = (p ∧ q) → (p ∨ q )
  1. Maak de volledige waarheidstabel voor deze formule.
  2. Geldt ⊨φ? Bewijs dit door middel van natuurlijke deductie indien het geldt.
 3. Bewijs door middel van natuurlijke deductie:
  1. ¬p∧¬q ⊨ ¬(p∨q)
  2. (p∧q)∨(¬p∧¬q) ⊨ (p→q)
 4. Zet de volgende formules om in conjunctive normal form (CNF), en geef aan of de resulterende clauses Horn clauses of definite clauses zijn:
  1. (p→q→r)∨p
  2. ((p→¬q)∧(p→¬r))∨(q→r)
 5. Bewijs door middel van resolutie dat:
  1. (¬p∨¬q∨r)∧(¬p∨¬r∨t)∧p∧q ⊨ t
  2. (¬p∨¬q∨r)∧(¬q∨¬r)∧p ⊨ ¬q