Computational Intelligence

Datum Slides Andere informatie
29 September 2011Overzicht, Fuzzy Logica (1)
6 Oktober 2011Fuzzy Logica (1), Fuzzy Logica (2)
13 Oktober 2011Fuzzy Logica, Neurale netwerken and Adaptieve Neurale Fuzzy Inferentie Systemen
  • Voor details over ANFIS bekijk ook deze paper
  • Voor een uitleg van lineaire regressie bekijk ook deze slides (slides 1-37)
  • Niet te leren voor het tentamen: Fuzzy Logica vs Probability Theory, ANFIS: backpropagation, ANFIS: Stone-Weierstrass, Three-input linear function, Chaotic time series, Auto-regression (Wel voor het tentamen: begrip waarom lineaire regressie belangrijk is voor ANFIS)
20 Oktober 2011 Neurale netwerken
27 Oktober 2011 Neurale netwerken
17 November 2011Evolutionaire algoritmen
24 November 2011Artificial Ants Ter extra informatie: een artikel in de Economist.
1 December 2011Particle swarm optimisation Niet te leren voor het tentamen: de exacte formules voor Constricted Coefficients PSO

Hier vinden jullie oefenopgaven die een beeld geven van de vragen op het tentamen.