Edward Phillips Oppenheim in het Nederlands

De beroemde veelschrijver E. (Edward) Phillips Oppenheim (via The Wayback Machine), de "prins der vertellers", leefde van 1866 tot 1946. Zie ook de wiki-pagina. Hij schreef meer dan 150 boeken en talloze korte verhalen; nou ja, hij dicteerde op Guernsey of aan de Rivièra de plot aan een van zijn talrijke jonge secretaresses. Zijn beroemdheid berust eigenlijk op een tweetal boeken: The amazing quest of Mr. Ernest Bliss, oftewel Rijk en geen geld; en op The great impersonation.
Biografie: Robert Standish, The prince of story-tellers: The life of E. Phillips Oppenheim, London: Peter Davies, 1957.
Dank aan: Eugenie van Bijnen-Bril, Gerrit Kobes, Hillebrand Komry, Kees de Leeuw, Daniel Paul Morrison.

Eind jaren 20, begin 30 van de vorige eeuw zijn verschillende teksten van E. Phillips Oppenheim in de tijdschriften Astra, Nova en Favoriet gepubliceerd. Meer informatie hier [Word; auteur: Gerrit Kobes].

De mij bekende Nederlandse vertalingen plus de bijbehorende Engelse titels zijn in chronologische volgorde:

 1. A monk of Cruta, 1894
  De monnik van Cruta
  N.V. Seyffardt's Boek- en Muziekhandel, Amsterdam, 1930; Pijlserie no. 24; vertaling Christiaan Carel Bender [PLAATJE] [PLAATJE]
 2. The peer and the woman, 1895
  De Lord en de vrouw
  N.V. Seyffardt's Boek- en Muziekhandel, Amsterdam, 1932 [overgegaan aan de technische boekhandel H. Stam, Amsterdam]; Pijlserie no. 35; vertaling Jan Lamers
 3. False evidence, 1896
  De valsche getuigenis
  N.V. Seyffardt's Boek- en Muziekhandel, Amsterdam, 1930; Pijlserie no. 22; vertaling Christaan Carel Bender
 4. The mystery of Mr. Bernard Brown, 1896
  Het geheim van Bernard Brown
  Geillustreerde Roman-bibliotheek no. IV, 1904
  A.W. Segboer's Uitg-Mij, 's-Gravenhage, 1924
 5. The amazing judgment, 1897
  Een verrassend oordeel
  A.W. Bruna en Zoon's Uitgevers-Mij, Utrecht, 1925; vertaling: J. de Hoop Scheffer
 6. A daughter of Astrea, 1898
  Het geheimzinnige eiland
  A.W. Bruna en Zoon's Uitgevers-Mij, Utrecht, 1936; vertaling Havank (!)
  Hollandse Zakbibliotheek, 's-Gravenhage (Ged. Burgwal 28a), Parelserie No. 3, 1941; vertaling Paul Dorin
  Ook: De dochter van Astrea
 7. Mr. Marx's secret, 1899
  Het geheim van den heer Marx
  Seyffardt's Boek- en Muziekhandel, Amsterdam, 1929; Pijlserie no. 5; vertaling J.M. Merkus Makkink [PLAATJE] [PLAATJE] [PLAATJE] [PLAATJE]
 8. The man and his kingdom, 1899
  1. De republiek San Marino
  N.V. Seyffardt's Boek- en Muziekhandel, Amsterdam, 1930; Pijlserie no. 25; vertaling N.B. Elvé
  2. De dochter van den president
  Boek- en Handelsdrukkerij Helmond, Speciaal-serie No. 12 (of 13??), 1935; geilustreerd door Frans Mandos
 9. The world's great snare, 1900
  's Werelds verleiding
  N.V. Seyffardt's Boek- en Muziekhandel, Amsterdam, 1928
 10. A millionaire of yesterday, 1900
  Door eigen kracht
  Van Holkema en Warendorf, Amsterdam, 1923, 1930 (Daalders editie Dl 61)
 11. The survivor, 1901 De verdwijning van Douglas Guest
  A.W. Bruna en Zoon's Uitgevers-Mij, Utrecht, 1936
 12. The traitors, 1902
  De verraders
  Premie uitgave van de Kath. Illustratie, De Spaarnestad Bibliotheek, zonder jaar (circa 1930)
  Seyffardt's Boek- en Muziekhandel, Amsterdam, circa 1930; Pijlserie no. 37; vertaling G.R.
 13. Anna, The adventuress, 1904
  Anna, de avonturierster
  A.W. Bruna en Zoon's Uitgevers-Mij, Utrecht, 1911
 14. A maker of history, 1905
  Een politiek complot
  Romanbibliotheek 36, 1913; vertaling J.v.M. (vrij naar het Engels)
  A.W. Bruna en Zoon's Uitgevers-Mij, Utrecht, (kort voor 1926)
 15. Mr. Wingrave, Millionaire, 1906
  De wraak van Wingrave
  Seyffardt's Boek- en Muziekhandel, Amsterdam, 1927; Pijlserie no. 2; vertaling F.B. Rinck [of is dit ook Millionaires??]
 16. The conspirators, 1907
  Samenzweerders
  N.V. Seyffardt's Boek- en Muziekhandel, Amsterdam; Pijlserie no. 4; vertaling L.V.
 17. The secret, 1908
  1. Het geheim
  Romanbibliotheek 38, 1913
  2. Een geheim
  A.W. Bruna en Zoon's Uitgevers-Mij, Utrecht, 1925
 18. The governors, 1908
  Geldkoningen
  N.V. Seyffardt's Boek- en Muziekhandel, Amsterdam, 1930; Pijlserie no. 1; vertaling W.M.D. Spies-van der Linden
  De Vlijt, Arnhem (Feuilleton-bibliotheek van de "Arnhemsche Courant"; 5)
  Boek- en Handelsdrukkerij Helmond, Speciaal-serie No. 7, 1935; geilustreerd door Frans Mandos Tzn
 19. The missioner, 1908
  De idealist
  N.V. Seyffardt's Boek- en Muziekhandel, Amsterdam, 1929; Pijlserie no. 11; vertaling R.W. Lammers
 20. The long arm, 1908
  Afrekening
  N.V. Seyffardt's Boek- en Muziekhandel, Amsterdam, 1928; vertaling C.H.
 21. The black watcher, 1909
  De stille toeschouwer
  N.V. Seyffardt's Boek- en Muziekhandel, Amsterdam, 1930; Pijlserie no. 27; vertaling Christiaan Carel Bender
 22. Jeanne of the marshes, 1909
  Jeanne
  N.V. Seyffardt's Boek- en Muziekhandel, Amsterdam, 1930; Pijlserie no. 33; vertaling Elvé
 23. The illustrious prince, 1910
  De doorluchtige prins
  N.V. Seyffardt's Boek- en Muziekhandel, Amsterdam, 1929; Pijlserie no. 13; vertaling Angelica van Hest
 24. Passers by, 1910
  Voorbijgangers [PLAATJE] [PLAATJE] [PLAATJE] [PLAATJE]
 25. The golden web, 1911
  Gouden ketenen
  A.W. Bruna en Zoon's Uitgevers-Mij, Utrecht, 1926; vertaling Dicky Wafelbakker
 26. The falling star, 1911
  Het gouden web??
  N.V. Seyffardt's Boek- en Muziekhandel, Amsterdam, 1929; Pijlserie no. 14; vertaling J.M. Merkus Makkink
 27. The lighted way, 1912
  Mysterie
  A.W. Bruna en Zoon's Uitgevers-Mij, Utrecht, 1926; vertaling Ada van Arkel
 28. The double four, 1912
  Het geheime genootschap
  N.V. Seyffardt's Boek- en Muziekhandel, Amsterdam, 1929; Pijlserie no. 10; vertaling R.W. Lammers
 29. Peter Ruff, 1912
  Peter Ruff, De koning der detectives
  N.V. Seyffardt's Boek- en Muziekhandel, Amsterdam, 1930; Pijlserie no. 23; vertaling Christiaan Carel Bender
 30. The temptation of Tavernake, 1913
  De verzoeking
  N.V. Seyffardt's Boek- en Muziekhandel, Amsterdam, 1931; Pijlserie no. 31; vertaling Christiaan Carel Bender
 31. The double life of Mr. Alfred Burton, 1913
  Het dubbel-leven van Mr. Alfred Burton
  A.W. Bruna en Zoon's Uitgevers-Mij, Utrecht, 1927; vertaling R.H.G. Nahuys
 32. Mr. Laxworthy's adventures, 1913
  De avonturen van den heer Laxworthy
  N.V. Seyffardt's Boek- en Muziekhandel, Amsterdam; Pijlserie
 33. The way of these women, 1914
  Een liefdesintrige
  A.W. Bruna en Zoon's Uitgevers-Mij, Utrecht, 1926; ook in de Fiat-Maskerserie No. 2, 1945; vertaling Dicky Wafelbakker [PLAATJE] [PLAATJE] [PLAATJE]
 34. The vanished messenger, 1914
  De verdwenen koerier
  Blankwaardt en Schoonhoven, Rijswijk (Z.-H.), 1925; vertaling W.J.A. Roldanus Jr.
 35. The amazing partnership, 1914
  Vreemde compagnons
  Seyffardt's Boek- en Muziekhandel, Amsterdam, 1929; Pijlserie no. 12; vertaling Christiaan Carel Bender
 36. The double traitor, 1915
  De dubbele verrader
  Blankwaardt en Schoonhoven, Rijswijk (Z.-H.), 1925; vertaling W.J.A. Roldanus Jr
 37. Mr. Grex of Monte Carlo, 1915
  Mr. Grex van Monte Carlo
  Blankwaardt en Schoonhoven, Rijswijk (Z.-H.), 1925; vertaling W.J.A. Roldanus Jr
 38. The game of liberty, 1915
  Joseph H. Parker, Avonturier
  A.W. Bruna en Zoon's Uitgevers-Mij, Utrecht, 1929; vertaling Jhr. R.H.G. Nahuys
 39. The kingdom of the blind, 1916
  De landverrader
  N.V. Seyffardt's Boek- en Muziekhandel, Amsterdam, 1930; Pijlserie no. 26; vertaling: J.M. Merkus Makkink
 40. Mysteries of the Riviera, 1916
  Geheimzinnigheden aan de Riviera
  N.V. Seyffardt's Boek- en Muziekhandel, Amsterdam, 1929; Pijlserie no. 19; vertaling E.H.
 41. The hillman, 1917
  De vrouwenhater
  N.V. Seyffardt's Boek- en Muziekhandel, Amsterdam, 1929; Pijlserie no. 21; vertaling Christiaan Carel Bender
 42. The other Romilly, 1917
  De andere
  N.V. Seyffardt's Boek- en Muziekhandel, Amsterdam, 1929; Pijlserie no. 17; vertaling E.H.
 43. The wicked marquis, 1919
  De wraak op den markies
  N.V. Seyffardt's Boek- en Muziekhandel, Amsterdam, 1931; Pijlserie no. 34; vertaling N.B. Elvé [PLAATJE] [PLAATJE] [PLAATJE] [PLAATJE] [PLAATJE]
 44. The great impersonation, 1920
  Oorspronkelijk verschenen in Harper's Bazar onder de titel The mills of the Gods, februari-september 1919
  1. De groote mystificatie
  A.W. Bruna en Zoon's Uitgevers-Mij, Utrecht, 1927; vertaling M. Hellema
  2. De treffende gelijkenis
  Blankwaardt en Schoonhoven, Rijswijk (Z.-H.), 1924; vertaling mevr. A. Koster
  Prisma 1187 (uit 1966) en wederom als Prisma 2169 (uit 1983); vertaling Linette H. Nijhoff
  Idem, Trendboek (exclusief voor HEMA BV, Amsterdam), Maarssenbroek, 1987
 45. The devil's paw, 1920
  De duivelsklauw
  Blankwaardt en Schoonhoven, Rijswijk (Z.-H.), 1925; vertaling W.J.A. Roldanus Jr
 46. Jacob's ladder, 1921
  1. Leer om leer
  Feuilleton-bibliotheek no. 37, N.V. Drukkerij Jacob van Kampen, Amsterdam, 1923; 2e druk 1934; vertaling mevrouw M.J. Landré-Tollenaar ("uit het Engelsch")
  2. Oplichters zijn welkom
  "Margriet" pocket-serie, De Geïllustreerde Pers N.V., Amsterdam, 1965; vertaling Gerard Michon
  In de eerste vertaling heet de hoofdpersoon Jacob Pratt, in de tweede Martin Pratt
 47. Nobody's man, 1921
  Buiten de partijen
  A.W. Bruna en Zoon's Uitgevers-Mij, Utrecht, 1925; vertaling Felicie Jehu
 48. The sinister quest of sir Norman Greyes, 1921
  Michael's misdaden
  A.W. Bruna en Zoon's Uitgevers-Mij, Utrecht, 1929
  verhaal
 49. The great prince Shan, 1922
  De groote prins Shan
  A.W. Bruna en Zoon's Uitgevers-Mij, Utrecht, 1930; vertaling A. Vuerhard-Berkhout [PLAATJE] [PLAATJE] [PLAATJE] [PLAATJE] [PLAATJE] [PLAATJE]
 50. The amazing quest of Mr. Ernest Bliss, 1922
  In Amerika: The curious quest
  Rijk en geen geld
  1e/5e druk, Amstelbibliotheek dl 14, 1923/24/25 9de druk, Jacob van Campen, Amsterdam, circa 1927; vertaling M.J. Landré-Tollenaar
  Nieuwe Vert. Romanserie No. 7, 12de druk 1937
  Idem, 13de druk, Van Campen, Amsterdam, 1946
  Idem, 14de druk, Van Campen, Amsterdam, 1949, (Eekhoornreeks; nr. 8)
  16e/17e druk en 18e/19e druk, Prisma 426, 1959/60 en 1962/63, en wederom als Prisma 2159, 1983
  N.V. Boek en Wereld, Groningen, zonder jaar; vertaling ??
  The amazing quest of Mr. Ernest Bliss
  N.V. Uitgevers-Maatschappij W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1934; "annotated by" P.H. Breitenstein (Stories and sketches; no. 45)
  Idem, 2nd-4th edition, 1936-1939
  Idem, 5th edition, 1941
  Idem, 6th-9th edition, 1946-1950
  Idem, 10th edition, 1950
  Idem, 11th edition, 1957
  Idem, 12th edition, 1961
  Idem, 13th edition, 1967
  Idem (??), 13th edition, Tjeenk Willink/Noordun, Culemburg (sic), 1975
  Feuilleton 45, 1925
 51. The mystery road, 1923
  De weg tot geluk
  A.W. Bruna en Zoon's Uitgevers-Mij, Utrecht, 1926; vertaling M. Hellema
 52. The inevitable millionaires, 1923
  Millionair tegen wil en dank
  A.W. Bruna en Zoon's Uitgevers-Mij, Utrecht, 1925; vertaling Dicky Wafelbakker
 53. The wrath to come, 1924
  Diplomaten
  A.W. Bruna en Zoon's Uitgevers-Mij, Utrecht, 1926; vertaling M. Hellema
 54. The terrible hobby of Sir Joseph Londe, Bt., 1924
  De gruwelijke waanvoorstelling van Dr. Londe
  A.W. Bruna en Zoon's Uitgevers-Mij, Utrecht, 1927; vertaling A. Vuerhard-Berkhout [PLAATJE] [PLAATJE]
 55. Stolen idols, 1925
  Afgodsbeelden
  A.W. Bruna en Zoon's Uitgevers-Mij, Utrecht, 1925; vertaling Jhr. R.H.G. Nahuys
 56. Gabriel Samara, 1925
  Gabriel Samara
  A.W. Bruna en Zoon's Uitgevers-Mij, Utrecht, 1930; vertaling A.E.C. Vuerhard-Berkhout
 57. The golden beast, 1926
  Het gouden kalf
  A.W. Bruna en Zoon's Uitgevers-Mij, Utrecht, 1927; vertaling Cath. A. Dermoût-Visser
 58. Prodigals of Monte Carlo, 1926
  Typen van Monte-Carlo
  A.W. Bruna en Zoon's Uitgevers-Mij, Utrecht, 1927; vertaling M. Hellema
 59. Harvey Garrard's crime, 1926
  1. Harvey Garrard's misdaad
  A.W. Bruna en Zoon's Uitgevers-Mij, Utrecht, 1928; vertaling Jhr. R.H.G. Nahuys
  2. Late liefde
  Prisma 1349, 1968; vertaling A.J. Richel
  Idem, Trendboek (exclusief voor HEMA BV, Amsterdam), Maarssenbroek, 1987
 60. The ex-duke, 1927
  Hertog tegen wil en dank
  A.W. Bruna en Zoon's Uitgevers-Mij, Utrecht, 1928; vertaling Jhr. R.H.G. Nahuys
 61. Miss Brown of X.Y.O., 1927
  Miss Brown
  A.W. Bruna en Zoon's Uitgevers-Mij, Utrecht, 1929; vertaling A. Vuerhard-Berkhout
 62. The Channay syndicate, 1927
  Het Channay Syndicaat
  A.W. Bruna en Zoon's Uitgevers-Mij, Utrecht, 1928; vertaling Jhr. R.H.G. Nahuys
 63. Mr. Billingham, the marquis and Madelon
  Avonturiers
  A.W. Bruna en Zoon's Uitgevers-Mij, Utrecht, 1928; vertaling A. Vuerhard-Berkhout
 64. Nicholas Goade, Detective, 1927
  De vacantie van een detective
  A.W. Bruna en Zoon's Uitgevers-Mij, Utrecht, 1928; vertaling Dicky Wafelbakker
 65. The light beyond, 1928
  Dukane en dochter
  A.W. Bruna en Zoon's Uitgevers-Mij, Utrecht, 1929; vertaling van C.E. Stroman
 66. The fortunate wayfarer, 1928
  De geluksvogel
  A.W. Bruna en Zoon's Uitgevers-Mij, Utrecht, 1929
 67. Matorni's vineyard, 1928
  Matorni's wijngaard
  A.W. Bruna en Zoon's Uitgevers-Mij, Utrecht, 1930; vertaling L.V. [PLAATJE] [PLAATJE]
 68. The treasure house of Martin Hews, 1929
  De eenoogige Boedha
  A.W. Bruna en Zoon's Uitgevers-Mij, Utrecht, 1930; vertaling C.E. Kwak-Stroman
 69. The Glenlitten murder, 1929
  De geheimzinnige moord van Glenlitten
  A.W. Bruna en Zoon's Uitgevers-Mij, Utrecht, 1930; vertaling Dicky Wafelbakker
 70. The million pound deposit, 1930
  Een geraffineerd komplot
  A.W. Bruna en Zoon's Uitgevers-Mij, Utrecht, 1931; vertaling J. Nahuys-Duvivier
 71. The lion and the lamb, 1930
  De leeuw en het lam
  A.W. Bruna en Zoon's Uitgevers-Mij, Utrecht, 1931; vertaling L.V.
 72. Up the ladder of gold, 1931
  De moderne Croesus
  A.W. Bruna en Zoon's Uitgevers-Mij, Utrecht, 1931; vertaling Jhr. R.H.G. Nahuys
 73. Simple Peter Cradd, 1931
  Peter Cradd de Don Juan
  A.W. Bruna en Zoon's Uitgevers-Mij, Utrecht, 1932; vertaling Jhr. R.H.G. Nahuys [PLAATJE] [PLAATJE] [PLAATJE]
 74. Gangsters glory, 1931
  De bende-koningin
  A.W. Bruna en Zoon's Uitgevers-Mij, Utrecht, 1931; vertaling Jhr. R.H.G. Nahuys
 75. Sinners beware, 1931
  Wee de zondaars
  A.W. Bruna en Zoon's Uitgevers-Mij, Utrecht, 1932; vertaling Jhr. R.H.G. Nahuys
 76. Moran Chambers smiled, 1932
  Moran Chambers glimlacht
  A.W. Bruna en Zoon's Uitgevers-Mij, Utrecht, 1933; vertaling A. Vuerhard-Berkhout
 77. The Ostrekoff jewels, 1932
  De Ostrekoff-juwelen
  A.W. Bruna en Zoon's Uitgevers-Mij, Utrecht, 1933; vertaling A. Vuerhard-Berkhout
  Ook: Bruna, Fiat-Masker-serie no. 8, 1947
 78. Crooks in the sunshine, 1932
  Misdaad aan de Riviera
  A.W. Bruna en Zoon's Uitgevers-Mij, Utrecht, 1933; vertaling A. Vuerhard-Berkhout
 79. Jeremiah and the princess, 1933
  Jeremiah en de prinses
  A.W. Bruna en Zoon's Uitgevers-Mij, Utrecht, 1933; vertaling Eva Raedt de Canter
 80. Murder at Monte-Carlo, 1933
  Moord te Monte Carlo
  A.W. Bruna en Zoon's Uitgevers-Mij, Utrecht, 1935; vertaling A. Vuerhard-Berkhout
 81. The gallows of chance, 1934
  1. De wederwaardigheden van Malcolm Gosset
  A.W. Bruna en Zoon's Uitgevers-Mij, Utrecht, 1935; vertaling A.H. Mohrmann
  OF??
  2. Een gevaarlijk geheim
  A.W. Bruna en Zoon's Uitgevers-Mij, Utrecht, 1934; vertaling Eva Raedt de Canter
 82. The strange boarders of Palace Crescent, 1934
  Het geheimzinnige pension
  A.W. Bruna en Zoon's Uitgevers-Mij, Utrecht, 1935; vertaling L.J.A.M. Berkhout-Willemse [PLAATJE] [PLAATJE] [PLAATJE] [PLAATJE] [PLAATJE]
 83. Spy paramount, 1934
  De geniale spion
  A.W. Bruna en Zoon's Uitgevers-Mij, Utrecht, 1936; vertaling Eva Raedt de Canter
 84. The bank manager, 1934
  De bankdirecteur
  A.W. Bruna en Zoon's Uitgevers-Mij, Utrecht, 1935; vertaling Eva Raedt de Canter
 85. The battle of Basinghall Street, 1935 De slag van Basinghall Street
  A.W. Bruna en Zoon's Uitgevers-Mij, Utrecht, 1936; vertaling L.J.A.M. Berkhout-Willemse
 86. The bird of paradise, 1936
  Het raadsel aan boord
  A.W. Bruna en Zoon's Uitgevers-Mij, Utrecht, Balken-serie No. 35, 1936; vertaling Jhr. R.H.G. Nahuys
 87. Judy of Bunter's buildings, 1936
  Judy, danseresje
  A.W. Bruna en Zoon's Uitgevers-Mij, Utrecht, 1937; vertaling Jhr. R.H.G. Nahuys
 88. The dumb gods speak, 1937
  Het oorlogsmonster geketend
  A.W. Bruna en Zoon's Uitgevers-Mij, Utrecht, 1940; vertaling Eva Raedt de Canter
 89. Envoy extraordinary (en The man underneath), 1937
  Geheime opdracht
  A.W. Bruna en Zoon's Uitgevers-Mij, Utrecht, Balken-serie, 1945; vertaling Clare Lennart (!)
 90. The mayor on horseback, 1937
  (De) Burgemeester te paard
  A.W. Bruna en Zoon's Uitgevers-Mij, Utrecht; vertaling Eva Raedt de Canter
 91. Curious happenings to the Rooke legatees, 1937
  De avontuurlijke erfgenamen
  A.W. Bruna en Zoon's Uitgevers-Mij, Utrecht, 1938; Balken-serie; vertaling Eva Raedt de Canter
 92. The colossus of Arcadia, 1938
  Vlucht naar Monaco
  A.W. Bruna en Zoon's Uitgevers-Mij, Utrecht, 1939; Balken-serie no. 23; vertaling Eva Raedt de Canter [PLAATJE] [PLAATJE] [PLAATJE] [PLAATJE]
 93. Sir Adam disappeared, 1939
  1. Sir Adam
  A.W. Bruna en Zoon's Uitgevers-Mij, Utrecht, Balken-serie, 1945; vertaling Marja Wolters
  2. De verdwijning van Sir Adam
  Prisma 1304, 1968; vertaling Henk de Rijk
 94. Exit a dictator, 1939
  Dictator af!
  A.G. Schoonderbeek, Laren N.H., Raven-reeks, 1940; vertaling P. Nijhuis-Groeneveldt
 95. The stranger's gate, 1939
  De poort der gedoemden
  A.G. Schoonderbeek, Laren N.H., Raven-reeks, 1940; Raven-reeks no. 40; vertaling J.D.A. van Gumster
 96. The Grassleyes mystery, 1940
  Het Grassleyes-mysterie
  A.W. Bruna en Zoon's Uitgevers-Mij, Utrecht, Balken-serie, 1945
 97. ??
  Gewroken
  Kwartjes-Bibliotheek no II, 1900
  Cohen Zonen, Amsterdam
  English translation of Dutch title: Revenge was taken
 98. ??
  Een ruwe diamant
  Kwartjes-Bibliotheek no IX, Cohen Zonen, 1901
  English translation of Dutch title: An uncut diamond
 99. ??
  De fortuinzoeker
  Geillustreerde Roman-bibliotheek no. V, 1904
  English translation of Dutch title: The fortune hunter
 100. ??
  Hoog spel
  Mijn Boekenschat 21, 1905
  English translation of Dutch title: High stakes
 101. ??
  De wraak van den Siciliaan
  Geillustreerde Roman-bibliotheek no. XV, 1905
  English translation of Dutch title: The revenge of the Sicilian [PLAATJE] [PLAATJE] [PLAATJE]
 102. ??
  Een bange strijd
  Geillustreerde Roman-bibliotheek no. XX, 1906
  English translation of Dutch title: A frightening battle
 103. ??
  Een Juda's dochter
  Geillustreerde Roman-bibliotheek no. XVII, 1906
  English translation of Dutch title: A Juda's daughter
 104. ??
  De spion. Een verhaal van angst en spanning
  Goedkoope Romanuitgave no. 2, Amsterdam, 1923; vertaling G.J. Graauw; geillustreerd door Jan Wiegman
  English translation of Dutch title: The spy. A story of fear and tension
 105. ??
  De hand der tragedie
  A.W. Segboer's Uitg-Mij, 's-Gravenhage, 1924
  English translation of Dutch title: The hand of the tragedy
 106. ??
  Peter Gradd, de Don Juan
  English translation of Dutch title: Peter Gradd, the Don Juan


Opmerkingen kunnen worden gestuurd naar kosters@liacs.nl

Walter Kosters, Den Haag, 15 juli 2014 — http://www.liacs.nl/home/kosters/oppenheim/index.html