English
Alan Turing Alan Turing

Nonogram — Maak een puzzel van uw foto

Server-problemen ... tijdelijk buiten werking

Geef een jpg-file. (Andere beeld-formaten werken overigens ook wel.) Kies daarna de opties, en druk op de knop.
Van het plaatje wordt een Nonogram [Wikipedia; uitleg; voorbeeldpuzzel met Alan Turing; Bètadag], ook wel Japanse puzzel genoemd, gemaakt.
Het duurt soms even ... in het bijzonder als de file groot is (geef dus liever geen plaatje van meer dan 100 kB;
meer dan 500 kB mag zeker niet), of als de de gekozen opties verkeerd uitpakken voor het plaatje.

Basis-opties
Het plaatje waar een Nonogram van gemaakt wordt. Maximaal 500 kB.
De hoogte van het Nonogram; breedte wordt meegeschaald. Grotere Nonogrammen maken duurt langer.
Met "edge detection" worden alleen de contouren in het plaatje gebruikt als basis voor het Nonogram. Puzzels genereren duurt hierdoor meestal langer.
Als er een slimmere solver (oplosser) gebruikt wordt, kunnen er moeilijkere Nonogrammen gemaakt worden. Dit duurt vaak langer. Overigens staat er een moeilijkheidsgraad bij de puzzels.

Meerdere puzzels maken
Als u meerdere puzzels van hetzelfde plaatje wilt maken komen er meer opties beschikbaar. Het duurt wel langer.
Initialisatie Initialisatie-methode:
Oplosbare puzzel: Er wordt direct een oplosbare puzzel gemaakt. Snel, maar werkt niet als er meerdere puzzels gemaakt moeten worden.
Percentage zwarte pixels: het opgegeven percentage van pixels in de puzzel wordt zwart gemaakt. Daarna wordt de puzzel oplosbaar gemaakt. Optimale waarde hangt van het plaatje af, maar tussen 30 en 40 werkt meestal aardig.
Bij een lagere drempelwaarde is het mogelijk om puzzels met minder zwarte pixels te genereren.
Een hogere stapgrootte kan het genereren van puzzels iets sneller maken, maar kan ook tot minder herkenbare puzzels leiden.

Vragen en/of opmerkingen kunnen worden gestuurd naar w.a.kosters@liacs.leidenuniv.nl

Walter Kosters, 30 september 2015 — http://www.liacs.leidenuniv.nl/~kosterswa/nono/