Dames op schaakbord

Dit programma probeert dames op een vierkant schaakbord te zetten, zodanig dat geen dame een andere in één beurt kan slaan.
Een dame kan horizontaal, verticaal en diagonaal bewegen.

Klik hier    om de dames te plaatsen.


Vragen en/of opmerkingen kunnen worden gestuurd naar: kosters@liacs.nl.

19 januari 2006 — http://www.liacs.nl/home/kosters/gastlessen/dame.html