LIACS >Opleidingcommissie Informatica

Opleidingscommissie (OCI)


Er zijn twee Opleidingscommissies: de Bachelor-Opleidingscommissie en de Master-Opleidingscommissie. Beide opleidingscommissies zijn in de eerste plaats een overlegorgaan. In deze commissies wordt het onderwijs besproken door studenten en docenten gezamenlijk. Ze zijn een onmisbaar instrument in het proces van kwaliteitsbewaking en –bevordering van het onderwijs.

Beide commissies onderhouden contacten met de onderwijsdirecteur, de studieadviseurs, de onderwijscoördinators en een vertegenwoordiger van het ICLON. Onderwerpen van de laatste vergaderingen waren onder meer:

 • Faciliteiten
 • Evaluatie onderwijs
 • Computerzalen (temperatuur, stoelen)
 • Nakijktermijn tentamens
 • Curriculum wijzigingen

De vergaderingen zijn vrij toegankelijk voor iedereen. Als men klachten heeft of iets mede te delen kan dit tijdens deze vergadering. Ook kan men altijd één van de leden afzonderlijk aanspreken. De vergaderingen zijn in principe acht maal per studiejaar: vier maal in het najaar and vier maar in het voorjaar. Hierbij wordt een jaarkalender gehanteerd voor een aantal ieder jaar terugkerende zaken, zowel voor de bachelor als voor de master.Master Opleidingcommissie

In de Master-opleidingscommissie zijn 3 Master-studenten als vertegenwoordigers aanwezig: een 1e jaarsstudent uit de Master Computer Science, een 1e jaarsstudent uit de Master ICT in Business en een student uit de Master Media Technology. Daarnaast zijn er waarnemers voor het 2e jaar van de Master Computer Science en de Master ICT in Business.

De leden van de Master-opleidingscommissie zijn:
 • Siegfried Nijssen  (staf, voorzitter)
 • Michael Lew (staf)
 • Erwin Bakker (staf)
 • Amr Ali-Eldin (staf)
 • Elisa Partodikromo (student master informatica, 1e jaar)
 • Tobias Kappé (student master informatica, 2e jaar, waarnemer)
 • Simone Cammel (student master ICT in business, 1e jaar)
 • Frédérique de Paus (student master ICT in business, 2e jaar, waarnemer)
 • Jeroen van Oorschot (student master media technology)
 • Max Roele (student master media technology, waarnemer)
 • Isaura van den Berg (ambtelijk secretaris)
 • Tobias de Jong (namens De Leidsche Flesch)

Eerstvolgende (openbare) vergadering

 • Maandag 14 maart 2016, 13:00 (agenda)

Recente vergaderingen
Email-adres: OC-MSC (at) liacs.leidenuniv.nl 

Verdere informatie: via de voorzitter (s.nijssen (at) liacs.leidenuniv.nl).