Cijfers van Programmeermethoden

Vanaf het studiejaar 2018 worden de cijfers van Programmeermethoden gecommuniceerd via Blackboard.