College 5 van Programmeren in JavaScript

Korte inhoud van het vijfde college van Programmeren in JavaScript, met als thema zoeken en sorteren: Sheets: = [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] =

Opgave

  1. Schrijf in JavaScript een programma dat een array met behulp van een zelfgeschreven sorteerfunctie sorteert. Gebruik sorteren.html als begin.
    Het sorteren verloopt als volgt. Schrijf eerst een functie kl(A,m) die de array-index oplevert van het kleinste getal uit het array A, waarbij je alleen kijkt vanaf het m-de array-element. Schrijf vervolgens een sorteerfunctie die herhaald het kleinste element (beginnende bij het m-de) zoekt en dat met het m-de verwisselt.
    Uitwerking: sorteren2.html.
  2. Werk verder aan de eerste programmeeropgave.


Vragen en/of opmerkingen kunnen worden gestuurd naar: kosters@liacs.nl.

24 september 2001 - http://www.liacs.nl/home/kosters/js/coll5.html