College 3 van Programmeren in JavaScript

Korte inhoud van het derde college van Programmeren in JavaScript: Sheets: = [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] =
Lees hoofdstukken 3 en 8 van het boek van Thau.

Opgave

  1. Schrijf in JavaScript een programma dat aan de gebruiker vraagt om een geheel getal, en dit net zolang doet totdat de gebruiker een getal tussen 1 en 10 (grenzen inbegrepen) invoert. Vervolgens worden tot en met dat getal de "tafels" afgedrukt.
    Uitwerking: invoer.html.
  2. Schrijf in JavaScript een programma dat aan de gebruiker een klein menu presenteert, met opies [S]toppen, [R]ekenen en [T]ijd, waarbij een R leidt tot een submenu met opties [T]erug (naar het hoofdmenu), [O]ptellen (een simpel sommetje) en [V]ermenigvuldigen (idem), en een T tot het tijdmenu met opties [T]erug, [J]aar en [D]ag. Gebruik while-loops om de juiste herhalingen te bewerkstelligen.
    Uitwerking: menu.html.
  3. Schrijf in JavaScript een programma dat aan de gebruiker een aantal gehele getallen vraagt (de laatste moet 0 zijn, die doet verder niet mee), deze in een array opbergt, en de grootste en de kleinste opspoort en afdrukt. Tevens wordt bepaald of er een getal minstens twee keer is voorgekomen.
    Uitwerking: array.html.


Vragen en/of opmerkingen kunnen worden gestuurd naar: kosters@liacs.nl.

17 september 2001 - http://www.liacs.nl/home/kosters/js/coll3.html