College 2 van Programmeren in JavaScript

Korte inhoud van het tweede college van Programmeren in JavaScript: Sheets: = [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] =
Lees de twee eerste hoofdstukken van het boek van Thau.

Opgave

Schrijf in JavaScript een programma dat aan de gebruiker vraagt om een datum (bijvoorbeeld 13 9 2001, gebruik drie velden, analoog aan het ABC-voorbeeld) en dan de dag teruggeeft (in ons voorbeeld donderdag).
Allereerst voor data in 2001, daarna algemener. Tip: gebruik %. Het kan overigens ook met listige manipulaties via Date().
Uitwerking: datje.html.


Vragen en/of opmerkingen kunnen worden gestuurd naar: kosters@liacs.nl.

12 september 2001 - http://www.liacs.nl/home/kosters/js/coll2.html