Kunstmatige intelligentie
Programmeeropgave 1 van 2011 — Schaken

Schaak De eerste programmeeropgave (in het voorjaar van 2011) behorende bij het vak Kunstmatige intelligentie gaat over het spel schaken. Het is de bedoeling een eenvoudig programma te schrijven dat een klein gedeelte van dit spel zo goed mogelijk speelt. We bekijken alleen de situatie waarbij een witte dame (WQ) en witte koning (WK) proberen een eenzame zwarte koning (BK) mat te zetten.

Gebruik het C++-voorbeeldprogramma van de website. Let op: nieuwe versie op 15 februari 2011; er zat namelijk een fout in de functie check.

Maak nu een drietal AI-spelers:

Probeer dit zo simpel mogelijk te programmeren. Er zijn eenvoudige systemen om de zwarte koning mat te zetten, maar de bedoeling van deze opgave is om zelf eenvoudige heuristieken te verzinnen en daarover een verslag te schrijven.
Laat dus de drie spelers spelen, en rapporteer de bevindingen (gemiddeldes, standaard-deviaties, grafieken). Kortom: maak diverse simulaties; varieer onder meer de grootte van het bord. Er mag vrijelijk —met bronvermelding— gebruik gemaakt worden van de voorbeeld-code.
Er wordt niet gevraagd om een programma dat aan alle software engineering standaards voldoet. Houd het programma dus eenvoudig — maar wel netjes!

Deadline: dinsdag 1 maart 2011.
In te leveren: een geprint exemplaar van het verslag tijdens het college, en de C++-code van het programma naar onderstaand adres. Het verslag moet aan verschillende eisen voldoen.


Vragen en/of opmerkingen kunnen worden gestuurd naar: kosters@liacs.nl.

31 januari 2011 — http://www.liacs.nl/home/kosters/AI/schaak.html