Kunstmatige intelligentie
Programmeeropgave 3 van 2013 — Jungle

De derde programmeeropgave behorende bij het vak Kunstmatige intelligentie gaat over het spel Jungle. Hierin is het de bedoeling om een stuk op een speciaal vakje (den) van een rechthoekig 7×9 bord te krijgen door deze in orthogonale richting te bewegen. Ieder stuk heeft een rang (1 rat; 2 kat; 3 wolf; 4 hond; 5 luipaard; 6 tijger; 7 leeuw; 8 olifant) en kan een stuk van de tegenstander slaan indien dat stuk dezelfde of een lagere rang heeft (vergelijk: Stratego). De stukken kunnen zich niet door het water bewegen met uitzondering van de rat, die, hoewel hij de laagste rang heeft, de olifant kan slaan. De leeuw en de tijger kunnen over het water springen. De vakjes rond de den zijn traps. Een vijandelijk stuk wordt daarin tot de laagste rang gedegradeerd. Kijk ook hier (versie 04apr2013) voor een uitgebreide beschrijving van de spelregels.

jungle

Het is de bedoeling een zoekalgoritme te schrijven dat, gegeven een spelconfiguratie, een zo goed mogelijke zet vindt. We gebruiken hiervoor twee varianten van het minimax algoritme: negamax en alpha-beta pruning.
Gebruik het Jungle framework (versie: 05mrt2013) van de website. Binnen het framework moeten tenminste drie functies worden geschreven:

De eerder genoemde functies mogen eventueel ook worden aangevuld met meer geavanceerde technieken of heuristieken zoals: iterative deepening, quiescence search, null-move pruning, transposition tables, etc. Ook stellen we interessante evaluatiefuncties op prijs (let op de executiesnelheid).

Met contest.sh kunnen twee programma's tegen elkaar spelen. Na de deadline zal er een competitie worden gehouden tussen alle ingeleverde programma's. Een punt van het cijfer wordt bepaald door de uitslag van de onderlinge competitie.

Het is ook mogelijk je eigen programma tegen Bagheera (van de website) te laten spelen (vanaf een computer binnen het LIACS en met ssh).
Bijvoorbeeld: ./contest.sh '/home/jvis/public_html/doushouqi/bin/bagheera -w -d 11 -t 5' './jungle b 7' (let op het verschil in de argumenten).

Deadline: dinsdag 23 april 2013; Den Haag: woensdag 1 mei 2013.
In te leveren: een geprint exemplaar van het verslag tijdens het college, en de C++-code van het programma naar onderstaand adres. Het verslag moet aan verschillende eisen voldoen.


Vragen en/of opmerkingen kunnen worden gestuurd naar: kosters@liacs.nl.

4 april 2013 — http://www.liacs.nl/home/kosters/AI/jungle2013.html