Studievaardigheden I&E Leiden/Den Haag

**> cijfers. <** Herkansing onderdeel FI1. 31-3-2014

docent. Hendrik Jan Hoogeboom, email h.j.hoogeboom@liacs.leidenuniv. (vooralsnog ook hoogeboom@liacs. )
assistent. Alice de Vries, alice-de-vries@hotmail

(gewijzigde) tijd.10.45-11.30, 11.45-12.30, pauze, 13.15-14.00, 14.15-15.00.
let op. Dat is een half uur eerder dan gewoonlijk in het rooster, ivm. zaalgebrek in de middag.

zaal. Kantorengebouw Stichthage, Den Haag CS
13.39 Buitenhof (college en werkcollege) 13.25 Paleistuin (computers)


Studievaardigheden

Gedeeltelijk volgen we de opdrachten van de Leidse variant van het vak.

Zie ook LIACS (bv. mededelingenbord, roosters)
e studiegids (I&E)
gekoppeld aan StuVa I&E is het

Mentoraat

studentmentor. Alice de Vries en Remi Baar.
studieadviseur. Judith Havelaar email iesadv@liacs...
opgenomen in StuVa I&E is

Fundamentele Informatica ½

bevat 3EC (50%) van het vak FI als voorbereiding van andere vakken in de studie Voor onderwerpen zie de informatie bij het Leidse vak FI1. In het bijzonder zijn daar overheads, opgaven en oude tentamens te vinden!

Wordt afgesloten met een toets, die voldoende gehaald moet worden.
3.9'13 Eerste bijeenkomst.
Introductie propedeuse. Inleveren foto's en formulieren bij Judith Havelaar ten behoeve centrale inschrijving bij Afdeling LIACS en Universiteit Rotterdam. Afspraken maken kennismakingsgesprek studieadviseur.

Slides (pdf)
 
9.9'13 Presentatie.
Tijdens dit semester geeft elke student een korte presentatie (max vijf minuten) over een onderwerp uit I&E. Dit kan een actueel onderwerp zijn (krant) maar mag ook een hobby zijn. Je mag enkele slides gebruiken.
We hebben al enige vrijwilligers (lijst volgt). Overleg even om overlap te voorkomen.

Bij de praatjes doen we een systeem van peer review, kort commentaar (iets goed, iets wat beter kan), om van te leren.

Linux.
Operating systemen, zie ProgMeth (pdf).
Slides en opgaven: zie ook Leidse stuva site StuVa 2013

Slides (pdf).
Linux practikum.
Concreet is de opdracht vandaag als volgt.
Volg het practicum via de Leidse site, link hiernaast, zie kopie hier (pdf). Probeer een aantal aspecten van linux en vi.

Concrete opdracht. Maak een directory structuur met drie mappen, waarin tenminste tien text-files verdeeld over de mappen. Geef een linux commando om in die mappen de files te vinden waarin het woord "aap" voorkomt.
deadline 23.9'13. Stuur de gezipte files en commando naar docent en assistent. Dit mag in tweetallen, zet in dat geval twee namen in de mail.

Leidsche Flesch.
Introductie Flesch door Jan Zender.

BBQ.
(17.00) Eerstejaars barbeque in Leiden, in de tuin bij de FooBar.
16.9'13 StuVa. \LaTeX.


Slides introductie LaTeX.
wikibooks on LaTeX
LaTeX in één of in 157 pagina's
\LaTeX
Opdracht. Reconstrueer deze tekst (pdf). Lever de gereconstrueerde .tex file in, deadline 30.9'13.
Zet bovenin de tex-file commentaar, zoals in een programmeeropgave. Noem je file liefst met je eigen naam erin, zoals latex_opdr1_hendrikjan.tex, dat is makkelijker terugvinden bij het nakijken.
23.9'13 Websites maken.
Slides.
College over het gebruik van HTML en CSS, door Frank Takes (LIACS).
Eerste website, werkgroep

Opdracht.
Werken aan je eigen (LIACS) site. Zie de voordracht van Frank voor de precieze opdracht. Stuur je link naar assistent Alice en docent uiterlijk (maandag) deadline 7.10'13.
Begin je Subject met: "stuva html".
30.9'13 FI1. Verzamelingen I

Slides en opgaven: zie Leidse site FI1
FI1. werkcollege

Slides en opgaven: zie Leidse site FI1
14.10'13 Bibliotheekinstructie
Een presentatie over de (digitale) bibliotheek: informatie zoeken, beheren en gebruiken, door Hans Fransen (UB Leiden)
Introductie (pdf) (ppt)
Bibliotheek werkgroep
Opdracht (pdf) (doc)
30.10'13(!!).
21.10'13 Interactieve websites
College over het gebruik van PHP en mySQL, door Frank Takes.

presentatie (pdf) (wordt nog ververst)
w3schools.com
website werkgroep
Werken aan je eigen interactieve (LIACS) site. Eisen: zie voordracht Frank.
Stuur je link naar assistent en docent uiterlijk (maandag) 4.11'13.
28.10'13 FI1. Logica

Slides: Formal Methods

NB. Alléén syntax en sematiek propositielogica (waarheidstabellen), syntax en informele semantiek predicatenlogica (niet calculus, inference rules, natural deduction) niet Z.
FI1. Werkgroep

Opgaven: zie college Formal Methods
4.11'13 FI1. Relaties

Slides en opgaven: zie Leidse site FI1
FI1. Werkgroep

Slides en opgaven: zie Leidse site FI1
11.11'13 FI1. Grafen

Slides en opgaven: zie Leidse site FI1
FI1. Werkgroep

Slides en opgaven: zie Leidse site FI1
18.11'13 FI1. Bomen

Slides en opgaven: zie Leidse site FI1
FI1. Werkgroep

Slides en opgaven: zie Leidse site FI1
25.11'13 FI1. Functies

Slides en opgaven: zie Leidse site FI1
FI1. Werkgroep

Slides en opgaven: zie Leidse site FI1
2.12'13 TOETS
Over het FI-gedeelte.

13.00-15.00, zalen Binnenhof en Buitenhof.
8.12'13 Praatjes


Oud

1.11'11 Onderzoek doen
Presentatie Nies Huijsmans (LIACS)
Voordrachten (vervolg)
Elke student presenteert een onderwerp gerelateerd aan de studie, dus met een duidelijk informatica of economie component.

Stuur je onderwerp naar de docent uiterlijk 18.10'11, maar liefst de dag ervoor.
29.11'11

Oude opgaven: zie Leidse site FI1 (kijk ook naar de Leidse toetsen)
FI1. Toets

Afsluitende Toets onderdeel FI.
13:30 tot 15:30u, Stichthage, zaal Buitenhof.
6.12'11 Iedereen aanwezig. Kom op tijd om de lezingen van je collega's aan te horen. Dat lijkt me een elementaire vorm van beleefdheid.
13.12'11 Bijeenkomst alleen voor inhalers.
  Voordrachten (vervolg, alsnog, extra, inhaal, herkansing)