Studievaardigheden (I&E)

Bachelor Informatica & Economie, eerste jaar
Leiden/Den Haag

docent: Maurice ter Beek e-mail: mtbeek@liacs [punt] nl
assistent: Alice de Vries e-mail: alice-de-vries@hotmail [punt] com

zaal in Kantorengebouw Stichthage, Den Haag CS:
13.10 Noordeinde (tenzij ter plaatse anders vermeld) en 13.25 Paleistuin (computers)

Studievaardigheden (StuVa)

Er is ook een Leidse variant van het vak.

Zie ook LIACS (bijv. mededelingenbord, roosters) of de e-Studiegids (I&E).
En bekijk de basis computer informatie.
gekoppeld aan StuVa (I&E) is het

Mentoraat

studentmentor: Alice de Vries e-mail: alice-de-vries@hotmail [punt] com
studieadviseur: Judith Havelaar e-mail: iesadv@liacs [punt] nl
opgenomen in StuVa (I&E) is

Fundamentele Informatica ½

bevat 3EC (50%) van het Leidse vak Fundamentele Informatica 1 als voorbereiding op andere vakken in de studie. Zie voor onderwerpen ook de informatie bij het Leidse vak. I.h.b. zijn daar (uitgewerkte) opgaven en oude tentamens te vinden!

Schema

De wekelijkse bijeenkomsten zijn verplicht. Indien je echt niet aanwezig kunt zijn op een bijeenkomst, dan dien je dit vooraf en met opgaaf van reden te melden bij de assistent, bij voorkeur via e-mail. Om de studiepunten voor dit vak te behalen dien je aan de eisen van alle opdrachten voldaan te hebben en op alle bijeenkomsten aanwezig geweest te zijn (je mag maximaal twee keer een bijeenkomst missen). Neem bij problemen altijd en bijtijds contact op.

(colleges)

(werkcolleges)

11.9'12 Eerste bijeenkomst (slides)
Introductie docent, vak, spelregels en Unix/Linux.
Unix/Linux practicum
Algemene informatie over operating systemen.
Gedetailleerde informatie over Unix.
Concreet is de opdracht vandaag als volgt:
Log in op LIACS onder Linux en volg het practicum via de site van het Leidse vak StuVa.
18.9'12 FI1. Verzamelingen (slides)

Schaum Ch.1: Set Theory
FI1. Werken met verzamelingen

Opgaven: zie Leidse site FI1
25.9'12 Websites maken (slides)
College over het gebruik van HTML en CSS, door Frank Takes (LIACS).

Eerste website werkgroep
Werken aan je eigen (LIACS) site. Zie de voordracht van Frank voor de precieze opdracht.
Stuur je link naar assistent en docent uiterlijk (maandag) 8.10'12.
2.10'12 FI1. Relaties (slides)

Schaum Ch.2: Relations
FI1. Werken met relaties

Opgaven: zie Leidse site FI1
9.10'12 Schrijven in LaTeX (slides)
LaTeX: wat is het, hoe werkt het, en waarom zou ik het gebruiken?

What the heck is Latex?
wikibooks on LaTeX
LaTeX in één of in 157 pagina's
LaTeX practicum
De opdracht is als volgt. Reconstrueer deze tekst (pdf). Stuur de gereconstrueerde .tex file naar assistent en docent uiterlijk (maandag) 22.10'12.
Zet bovenin je .tex file commentaar, zoals in een programmeeropgave. Noem je file liefst met je naam erin, in mijn geval zoiets als opdr1_maurice.tex, dat is makkelijker terugvinden bij het nakijken.
16.10'12 Géén college!


Géén werkgroep!
23.10'12 Onderzoek doen (slides)
College over onderzoek doen en het publiceren, door Nies Huijsmans (LIACS).
Proefschrift werkgroep
Werken aan de proefschriftopdracht.
Stuur je verslag naar assistent en docent uiterlijk (maandag) 5.11'12. Voor de wegblijvers: kom alsnog een proefschrift halen in Leiden!
30.10'12 FI1. Functies (slides)

Schaum Ch.3: Functions and Algorithms
FI1. Werken met functies

Opgaven: zie Leidse site FI1
6.11'12 Bibliotheekinstructie (slides)
Een presentatie over de (digitale) bibliotheek: informatie zoeken, beheren en gebruiken, door
Hans Fransen (UB Leiden)

Evaluation Scholarly Sources
Boolean Instructie Leuven
UC libraries instruction
Bibliotheek werkgroep
Werken aan de bibliotheekopdracht.
Stuur deze opdracht naar Hans Fransen uiterlijk (maandag) 19.11'12.
13.11'12 FI1. Grafen (slides)
Schaum Ch.8: Graph Theory
Schaum Ch.9: Directed Graphs
FI1. Werken met grafen

Opgaven: zie Leidse site FI1
20.11'12 Interactieve websites maken (slides)
College over het gebruik van PHP en MySQL, door Frank Takes (LIACS).

Tweede website werkgroep
Werken aan je eigen interactieve (LIACS) site. Zie de voordracht van Frank voor de precieze opdracht.
Stuur je link naar assistent en docent uiterlijk (maandag) 3.12'12.
27.11'12 FI1. Bomen (slides)

Schaum Ch.10: Binary Trees
FI1. Werken met bomen

Opgaven: zie Leidse site FI1
  Tips en nog meer tips voor een goede presentatie!
Doe extra je best om op tijd aanwezig te zijn om de lezingen van je medestudenten aan te horen.
4.12'12 Voordrachten
Elke student presenteert een onderwerp gerelateerd aan de studie, dus met een duidelijke informatica of economie component (voordracht van ± 10 min).

(Zie de StuVa pagina's van de vorige jaren voor onderwerpen die toen gekozen zijn.)
Voordrachten (vervolg)
Opdracht: lever vooraf (uiterlijk 30.11'12) een abstract van ± 1 alinea in, en achteraf (uiterlijk 17.12'12) een opstel/verslag van ± 3 kantjes (in LaTeX natuurlijk ;).

Wie vandaag niet aanwezig is zal zijn/haar voordracht op een later tijdstip alsnog moeten komen houden.
  De toets is (zeer ruimhartig) nagekeken en ik heb alle opgaven helemaal uitgewerkt: kijk er toch vooral nog eens goed naar om er wat van te leren! En let op: een voldoende voor de toets betekent slechts dan dat je aan het vak Studievaardigheden hebt voldaan als je ook alle opdrachten naar tevredenheid hebt gemaakt...
11.12'12 FI1. Toets

Afsluitende toets onderdeel FI.
9:30-12:30, Stichthage, zaal 13.06 (Korte Voorhout)
Cijfers en uitwerking toets.

Oude tentamen opgaven: zie Leidse site FI1 (kijk ook naar de Leidse toetsen)
  Een algemene opmerking n.a.v. de toets: lees bij een tentamen altijd zorgvuldig wat er gevraagd wordt en kijk na het maken van elke opgave nog eens of je werkelijk alles wat gevraagd werd hebt gedaan. Doe er je voordeel mee in de rest van je studie!
21.1'13 FI1. Herkansing toets

Herkansing afsluitende toets onderdeel FI.
14:00-17:00 in Snellius gebouw, Leiden, zaal 174
Cijfers en uitwerking herkansing.

Oude tentamen opgaven: zie Leidse site FI1 (kijk ook naar de Leidse toetsen)