Het Bachelor-klasje van 2009

In het derde jaar van de Bachelor-studie moet ter afsluiting een Bachelor-project van 11 ECTS (studiepunten) gedaan worden. Studenten kiezen een docent in het instituut die hen inhoudelijk zal begeleiden. Ter ondersteuning wordt een zogeheten Bachelor-klasje georganiseerd, waarbinnen de projecten worden gedaan. Hier presenteren de verschillende onderzoeksgroepen van LIACS zich, en worden mogelijke onderwerpen voorgesteld. Gedurende het semester bespreken de deelnemers elkaars vooruitgang. Het klasje wordt afgesloten met de eind-presentaties van de deelnemers.

Begeleiding: Luuk Groenewegen en Hendrik Jan Hoogeboom
do. 11.15-13.00 (voorzover nodig), zaal Snellius 405
bijeenkomsten geroosterd van 5 februari tot 23 april 2009, maar waarschijnlijk worden de laatste presentaties later in het semester gegeven.

Studenten die geslaagd zijn voor het propedeutisch examen, en van de vakken van het tweede en derde jaar 76 EC hebben afgerond, mogen aan het Bachelor-project beginnen. Er mogen dus maximaal twee vakken ontbreken.

Er is een wat meer formele uitleg betreffende het Bachelor-project.

Bijeenkomsten

Er geldt een aanwezigheidsplicht.
5.2Presentaties.
Mark Huiskes (Imagery and Media, Multimedia information retrieval) (pdf)
Michel Chaudron (FAST, Foundations of Software Technology)
12.2Presentaties.
prof. Joost Kok (Algorithms, Natural computing en datamining)
Fons Verbeek (Imagery and Media, Bioimaging & bioinformatics)
prof. Ed Deprettere (Computer Systems, Leiden Embedded Research Center) pdf voordracht, Student Projects
prof. Bernhard Katzy (Centre for Technology and Information Management)

Voorlopige keuze, in ieder geval van een richting.

19.2Inventarisatie richting en onderwerp.
26.2Keuze begeleider en onderwerp.
12.3geen bijeenkomst. Iedereen stuurt (uiterlijk heden) zijn 'contract' elektronisch naar de begeleiders.
19.3Verslag werkzaamheden.
26.3geen bijeenkomst
2.4Verslag werkzaamheden.
9.4Tien minuten presentaties (het onderwerp en mijn aandeel daarin)
Rick, Jonathan.
16.4geen bijeenkomst
23.4Tien minuten presentaties (vervolg)
Abbas, Timo, Barry, Thomas, Hans, Frank, Menno, Wouter, Johan.
30.4geen bijeenkomst
7.5bijeenkomst
presentatie Simon.
4.6bijeenkomst
presentatie Daniël Kuster.
inventarisatie einddatum project, planning eindvoordrachten.
25.7'afsluitende' voordrachten
Jonathan, Hans, Thomas, Menno, Johan.
ongeveer 20min. pp.
24.9 'afsluitende' voordrachten
zaal 176 (vergaderzaal)
Menno, Wouter, Barry, Simon
In deze laatste bezemklas hopen we de voordrachten te horen van de kandidaten die in de zomer hun project hebben afgerond.

Documenten

Centraal.
Bachelor projecten, lijst LIACS. Onderwerpen en links voor Arbab, Emmerich/Deutz, Groenewegen, Huijsmans, Huiskes, Kienhuis, Kosters, Lamers.

Overige.
Bonsangue, Chaudron, Groenewegen, Hoogeboom Kleijn, Kok, Verbeek/Bertens new, Wijshoff

Deelnemers

✓ = afsluitende voordracht gehouden
Renuka Autar rautar (mist)Chaudron
Thomas Dorsman thomas.dorsman (gmail) Van object-opname naar 3d modelHuijsmans
Frank van Gemeren fvgemere Galileo-project (volgt)Zhou, Katzy
Johan IJsveld jijsveld (xs4all.nl) Camera controlled robotStefanov
Paul Kasteleyn paul (sinda.nl)
Ben Kwint bkwint volgend jaar
Menno Luiten mluiten (artifix.net) Collaborative Image Search SystemHuiskes
Timo Morsink tmorsink (gmail) Hashiwokakero (Bridges)Kosters
Abbas Peymani apeymani Innovation ClustersKatzy, Zhou
Hugo Schoonewille hugo.ishier (gmail) volgend jaar
Barry van Veen barryvanveen (gmail) Improving Multiobjective Optimization AlgorithmsEmmerich
Edwin Veger Automatic Image AnnotationLew
J.K. Vis vysar (yahoo) Particle Swarm OptimizerEmmerich, Kruisselbrink
Fee Yun Wong fwong Paradigm Application on Biological SystemsGroenewegen
Hans Wortel hanswortel (gmail) Van object-opname naar 3d modelHuijsmans
Simon Zaaijer szaaijer Raytracing using Geometric AlgebraDeutz
Rick vd Zwet hvdzwet GPU a computing power sourceNikolov, Deprettere
Wouter de Zwijger wouterdezwijger (hotmail) Modelling tools for Petri netsKleijn

Afronding

Het cijfer wordt bepaald door je afstudeerbegeleider, niet door de begeleiders van het klasje.
De afstudeerscripties worden bij LIACS bewaard. Daartoe dien je twee ingebonden exemplaren in te leveren, alsmede een electronische kopie. Vraag eerst een kaft en rapportnummer aan bij Marloes van der Nat, marloes (at liacs).

vorig jaar


jun 2009 — http://www.liacs.nl/home/hoogeboo/klasje/