logboek φ1 Fundamentele Informatica 1

Docent (Leiden, I, I&B en Den Haag, I&E) H.J. Hoogeboom (Hendrik Jan, hoogeboom@...)

Dit vond u van het vak: opmerkingen en suggesties van het Evaluatieformulier.

najaar 2016

assistent: J.M. de Graaf, Richard Huybers (Leiden) Tim van Polen (den Haag)


najaar 2015

docent den Haag: H.C.M. Kleijn ( Jetty, h.c.m.kleijn @ liacs.leidenuniv )
assistent: Simone Cammel, Richard Huybers (Leiden) Roy de Winter (den Haag)

College najaar 2013 & najaar 2014

assistent: J. Rot (Jurriaan, jrot@...) + J. Kalmeijer (Jan, j.g.kalmeijer@umail... )

College najaar 2011 & najaar 2012

assistent: J. Rot (Jurriaan, jrot@...)

College najaar 2010

assistent: M. Schraagen (Marijn, schraage@...)

College najaar 2009

co-docent: R. van Vliet (Rudy, rvvliet@...)
www.liacs.nl/home/rvvliet/fi1/

College najaar 2007 & najaar 2008

assistent: J.F.J. Laros (Jeroen, jlaros@...) nieuw! 3rd edition

Literatuur

Schaum's Outline of Discrete Mathematics, door Seymour Lipschutz, Marc Lipson. Volgens de uitgever is er nu een nieuwe 'third' editie van dit boek, ISBN 0071470387, zie bv. amazon.com.

College najaar 2005 & najaar 2006

assistent: J.F.J. Laros (Jeroen, jlaros@...)

College najaar 2004

Literatuur

In het nieuwe studiejaar (2004) wordt een ander boek worden gebruikt dan vorig jaar. De onderwerpen blijven ongewijzigd.
Schaum's Outline of Discrete Mathematics, door Seymour Lipschutz, Marc Lipson. ISBN: 0070380457.

College najaar 2003

assistentie: R. van Bodegom (Ruben, rvbodego@...)

boek: E. van de Vrie (et al.) Discrete wiskunde, Academic Service, 1999. ISBN 90-395-510261.

We volgen dit boek in het college, en wel de Hoofdstukken 2 (Elementaire verzamelingenleer) 4 (Grafen) 5 (Bomen, zonder nummeringen) 6 (Verzamelingenalgebra) 7 (Relaties en functies) en 8 (Inductie en recursie). Deel IV van het boek wordt niet behandeld. Daarvoor in de plaats komen andere onderwerpen. Het boek is bedoeld voor zelf-studie en bevat uitgebreide uitleg en uitgewerkte opgaven.

College najaar 2002

assistentie: G. Rosengarten (Gijs, grosenga@... ) The Man With The .plan

propedeuse Informatica in het BaMa programma.

http://www.liacs.nl/home/hoogeboo/fi1/