cijfer goed zwak
8 . Betere sheets
8 Genoeg humor in de les om te blijven opletten
Afwisseling stof en weetjes (niet geheel hameren)
Te veel herhaling lesstof bij werkcollege (les wordt opnieuw gegeven) te weinig tijd voor gehele les, lessen soms in het midden ofzo afgekept wegens tijdtekort.
6 -- --
7 Heldere uitleg, houdt goed de aandacht vast (college) Het boek is waardeloos, de sheets in mindere mate ook. Hoe te leren voor het tentamen.
De werkcolleges gingen veel te langzaam.
. Genoeg oefenmateriaal, duidelijk boek De slides zijn niet duidelijk, als je iets wilt nalezen moet dat van het boek.
8 Humor in de les
Wel goede uitleg
In werkcollege kan je alles vragen & oefenen
Slides moeten aanpassen tijdens de les komt warrig over, en daardoor minder duidelijk.
8 De docent geeft boeiend les, waardoor het makkelijker te volgen is Geen huiswerk, ook al is dat eigenlijk de eigen verantwoordelijkheid, om de stof bij te houden
8 Tentamens van vorig jaar beschikbaar, dat is heel goed om goed voor te bereiden. Geen duidelijk schema van oefenstog tijdens werkcollege. Suggestie: overzicht per werkcollege te behandelen (behandelde) stof
9 - Aardige docent die altijd vragen uitgebreid beantwoordt (zelfs via de mail!)
- Goede lessen en leuke manier van lesgeven van de docent
- Er mag wel iets meer op de slides, maar dat is volgens mij geen nieuws :)
7 Enthousiasme docent, goed boek (Schaum), voldoende oefententamens op de website. Sildes tijdens de les onnodig ingewikkeld en niet geschikt als naslag.
Een tijdje het idee gehad dat de stof tijdens hoorcollege en werkcollege verschillend was. -> sluit dus niet altijd goed aan.
9 Voorbeeldtentamens zijn representatief en uitstekend om mee te repeteren Engels boek en Nederlandse stof betekent alle terminologie twee keer leren. Ik heb veelal wikipedia gebruikt voor het bestuderen van de stof.
9 . .
9 Lesmethode vond ik erg goed. De docent heeft me dit vak goed en duidelijk gegeven. Materiaal was ook fijn om mee te werken. In het werkcollege lag het tempo soms wat laag.
7 De paar colleges die ik heb gevolgd vond ik zeer plezierig om te volgen. Misschien is een goed overzicht met alle stof handig. Dus de paragrafen uit het boek die geleerd moeten worden voor het tentamen.
8 . .
7 . .
8 De verdeling van hoor- en werkcolleges was goed, oude tentamens waren handig voor het oefenen. De presentaties waren duidelijk, maar de dia's zijn achteraf niet altijd handig.
De werkcolleges werden niet actief bezocht door veel studenten en verliepen soms nogal traag.
8 Goed enthousiasme van docent; maakt vak veel leuker. Langzame werkcolleges, sheets onbruikbaar, wellicht aanraden aan studenten om aantekeningen te maken.
8 erg enthousias in de les, stimuleert om op te letten, goede sheets (voor in de les). sheets moeilijk te gebruiken als naslagwerk.
7 Duidelijk met begrippen uitleggen. Met humor waardoor het makkelijker is bij de les te blijven. Soms een beetje chaotisch.
8 . Ik vind het lastig om vanuit het boek engelse termen te leren en vanuit college/tentamen de nederlandse.
7 . .
7 Duidelijke uitleg, goede voorbeelden Je had weinig aan de sheets als naslagwerk.
8 Humor en verhaaltjes helpen stof te onthouden. .
8 - Gemotiveerde docent - Laag niveau werkcolleges
7 Enthousiasme, overbrenging Werkcolleges gingen zo traag dat ze zinloos werden.
7 Duidelijke hoorcolleges. Leerzame werkcolleges. .
8 Enthousiaste docent Langzaam tempo in de werkcolleges
8 . .


2010 « -- up -- » 2012