bachelor Informatica in Leiden.

Het vak Fundamentele Informatica 1 zal met ingang van najaar 2017 door collega dr. Jeannette de Graaf gegeven gaan worden. Deze bladzijde is gearchiveerd.

φ1 Fundamentele Informatica 1

Voor eerstejaars studenten bachelor Informatica uit alle richtingen (dus I, I&E en I&B).

College najaar 2016

Opfriscollege/vragenuur: maandag 6 maart (14:45-16:30) te Leiden, bijvoorbeeld voor vragen aan de hand van oude sommen. Zaal
Huygens HL 207. (Naast het Snellius, de grote kubus achter het schuine Oort gebouw, ingang over de loopbrug).

docent (Leiden, I, I&B en Den Haag, I&E) H.J. Hoogeboom ( Hendrik Jan, h.j. hoogeboom@liacs )

Geen college in de toetsweek (week van 24 oktober 2016).

college Leiden: dinsdag 11.15 - 13.00, de immer sfeervolle zaal B2. (roosters I, I&B)
werkcollege: woensdag 15.45 - 17.30, groepsverdeling op beginletter achternaam, Snellius B1 (A t/m K) + B2 (L t/m Z).
assistentie: J.M. de Graaf (Jeannette, j.m.de.graaf@liacs) en R. Huybers (Richard, r.huybers@umail)
Collegeperiode van 6/7 september tot 29/23 november .
oud tentamen: 23.11'16. Laatste bijeenkomst te Leiden.

college Den Haag: vrijdag 9.00 - 10.45. LUC, amfitheater Anna van Buerenplein. (roosters I&E)
werkcollege: vrijdag 11.15 - 13.00,
Geen (werk)college op 12 september 2016, dan begint het eerstejaarsweekend van DLF.
Geen college op 28 oktober 2016, dan is er tentamen CW. Toets op dinsdag diezelfde week.
Op 9 december is het college en werkcollege in Leiden, omdat er geen zaal in den Haag beschikbaar is. Snellius, zaal B1. Tevens laatste bijeenkomst voor I&E.
assistentie: T. van Polen (Tim, t.van.polen@umail)
In den Haag begint het college op 9 September.
(her)tentamens: vinden voor iedereen plaats te Leiden [!] (Snellius).

Literatuur

Schaum's Outline of Discrete Mathematics, door Seymour Lipschutz, Marc Lipson.

Net als vorig jaar gaan we het boek van Schaum gebruiken, de 'revised? third' editie, ISBN 0071615865, zie bv. amazon.de. (De kaft is tegenwoordig minder kleurrijk, maar de inhoud lijkt ongewijzigd.)

Niet alle hoofdstukken worden behandeld tijdens dit college, zie de specificatie van de collegestof. Naast natuurlijk het college en het werkcollege is er ook veel materiaal om je verder te helpen. Behalve (1) het boek is er (2) een dictaatje over een paar extra onderwerpen, en zijn er (3) opgaven, (4) slides en (5) oude tentamens met uitwerkingen die je kunt gebruiken om het vak te bestuderen. Zie hieronder, bij `Materiaal' en `Schema'.

Vakbeschrijving

Uit de studiegids: Beschrijving. Dit vak verschaft een elementaire wiskundige basis die bij veel informaticavakken impliciet of expliciet als voorkennis wordt verondersteld. Er wordt een begin gemaakt met het formaliseren van begrippen uit de fundamentele informatica.

Leerdoelen. Kennismaken met discrete wiskundige structuren van algemeen belang voor de informatica, leren omgaan met formalisaties, abstracties en bewijstechnieken.

Inhoud. verzamelingenleer, relaties en functies, equivalentierelaties, partiële ordeningen, recursieve definities, volledige en structurele inductie, grafen, bomen en expressies, strings en talen, eindige automaten.

Tentamens 2016/17

dinsdag 25 oktober 2016, 14.00-16.00 uur (toets)
maandag 9 januari 2017, 14.00-17.00 uur (tentamen, in Leiden[!]; dus niet Den Haag, wegens verhuizingen)
dinsdag 14 maart 2017, 14.00-17.00 uur (herkansing, voor iedereen, in Leiden)

De toets is voornamelijk om jezelf te testen. Als extra stimulans verdien je 10% van je cijfer als bonus voor het december eindtentamen (mits de toets voldoende was).

controleer de data (!) Een tiepfut is snel gemaakt!

 Oude tentamens, bijna allemaal uitgewerkt, om flink te oefenen (en om te kijken hoe de vragen er uit gaan zien)!

Materiaal

Collegedictaat. Bestaat uit aanvullingen op het gebruikte boek. De drie uitgedeelde hoofdstukken staan hieronder in het `schema' gelinkt.

Opgaven. Het boek bevat een groot aantal opgaven. Een selectie (aangevuld met eigen bedenksels) vormt de oefenstof [=opgaven] voor de werkcolleges. Er is ook een groot aantal opgaven uitgewerkt. Alternatief de uitwerkingen van Jeroen Laros.

Overhead transparanten. De laatste versie van de door de docent gemaakte overheads komen in de loop der tijd op deze plek te staan. Eén overhead per vel, in kleur, pdf gemaakt uit de powerpointjes. Let op de kleurcoderingen.  Rood  is uit het college,  blauw  is uitleg,  groen  is extra rond de stof. De grootte van de bestanden zijn om een indicatie te geven, mocht je met je telefoon een presentatie willen downloaden.

Links uit dictaat & overheads

Schema College

De eerste week is er ook college op het werkcollege tijdslot! De precieze onderwerpen van de toets kan elk jaar een beetje verschillen, en kan hieronder nog wat wijzigen!

Schema
(1)
(2)
Verzamelingen
Schaum Ch.1 Set Theory
(nog niet 1.8 inductie)
fis-00intro.pdf ditjes en datjes 406kB 1.9'16
fis-01sets.pdf 1.2MB 19.9'16
voorbeeldje verzamelingen 22kB 15.9'10
(3) Relaties
Schaum Ch.2 Relations
fis-02relations.pdf 732kB 20.9'16
(4) Functies
Schaum Ch.3 Functions
fis-03functions.pdf 590kB 22.9'15
(5) Grafen
Schaum Ch.8 Graph Theory
fis-08graphs.pdf 900kB 6.10'15
(6) Schaum Ch.9 Directed Graphs
Recursie, Iteratie, Inductie
driehoeken in grafen
fis-99recursion.pdf 760kB 6.10'15
dictaat: Hoofdstuk 2 10.10'07
(7) (afronden recursie, inductie) fis-99dragonl.pdf 216kB (extraatje)
(8) toets De stof gaat ongeveer tot (6) van het college, dus verzamelingen; relaties; functies (niet 3.6 t/m 3.9); ongerichte grafen (t/m 8.7) en gerichte grafen (9.1, 9.2, 9.3, 9.5; 9.9); 1.8 en 11.3 en recursieve definities (maar niet het formele volledige inductie) geen (werk)college
(toetsweek!)
kijk voor data hierboven!
(9) Bomen
Schaum Ch.10 Binary Trees
Schaum Sect.8.8 Tree Graphs.
Schaum Sect.9.4 Rooted Trees.
fis-10binary.pdf 907kB 27-10'15
(10) Talen
Schaum Chapter 12 Languages, Automata, Grammars
fis-12languages.pdf 496kB 3.11'15
dictaat: Hoofdstuk 4 13.11'07
(11) Equivalentie: modulo, aftelbaarheid
Schaum 2.8 Equivalence Relations.
Schaum 3.4 (Modular Arithmetic) 11.8 Congruence Relation.
Schaum 3.7 Cardinality.
fis-02equivalence.pdf 626 kB 10.11'15
dictaat: Hoofdstuk 3 20.11'07
(12) Eindige Automaten
Schaum Ch.12 Languages, Grammars, Machines
Dictaat
fis-12automata.pdf 27.11.15
(13) Oefenen
Tentamen in overleg wordt een tentamen voorgemaakt. Maart 2014 (voorbereiden!)
 
  Het laatste (werk)college van 2016 was op 23 november (Leiden) resp. 9 december (den Haag).
Vragenuur: vrijdag 6 januari 2017, 14:00 (te Leiden).
 


Dit vond u van het vak: opmerkingen en suggesties van het Evaluatieformulier.

fi1 vorige jaren
Fundamentele Informatica 2 (inleiding 'theory of computation' / Bonsangue)
Fundamentele Informatica 3 (Formele Talen en Berekenbaarheid / van Vliet)

http://www.liacs.leidenuniv.nl/~hoogeboomhj/fi1/


The Man With The .plan