bachelor Informatica in Leiden.

Het vak Fundamentele Informatica 1 zal met ingang van najaar 2017 door collega dr. Jeannette de Graaf gegeven gaan worden. Deze bladzijde is gearchiveerd.

φ1 Fundamentele Informatica 1

Voor eerstejaars studenten bachelor Informatica uit alle richtingen (dus I, I&E en I&B).

docent (Leiden, I, I&B en Den Haag, I&E) H.J. Hoogeboom

fi1 vorige jaren, tot en met 2016.

Vakbeschrijving

Uit de studiegids: Beschrijving. Dit vak verschaft een elementaire wiskundige basis die bij veel informaticavakken impliciet of expliciet als voorkennis wordt verondersteld. Er wordt een begin gemaakt met het formaliseren van begrippen uit de fundamentele informatica.

Leerdoelen. Kennismaken met discrete wiskundige structuren van algemeen belang voor de informatica, leren omgaan met formalisaties, abstracties en bewijstechnieken.

Inhoud. verzamelingenleer, relaties en functies, equivalentierelaties, partiële ordeningen, recursieve definities, volledige en structurele inductie, grafen, bomen en expressies, strings en talen, eindige automaten.

Materiaal

Boek. Schaum's Outline of Discrete Mathematics, door Seymour Lipschutz, Marc Lipson. 'Revised? third' editie, ISBN 0071615865. (De kaft is tegenwoordig minder kleurrijk, maar de inhoud lijkt ongewijzigd.)

Niet alle hoofdstukken worden behandeld tijdens dit college, zie de specificatie van de collegestof.

Collegedictaat. Bestaat uit aanvullingen op het gebruikte boek. De drie uitgedeelde hoofdstukken staan hieronder in het `schema' gelinkt.

Opgaven. Het boek bevat een groot aantal opgaven. Een selectie (aangevuld met eigen bedenksels) vormt de oefenstof [=opgaven] voor de werkcolleges. Er is ook een groot aantal opgaven uitgewerkt. Alternatief de uitwerkingen van Jeroen Laros.

Overhead transparanten/slides. De laatste versie van de door de docent gemaakte overheads komen in de loop der tijd op hieronder te staan. pdf gemaakt uit de powerpointjes. Let op de kleurcoderingen.  Rood  is uit het college,  blauw  is uitleg,  groen  is extra rond de stof. De grootte van de bestanden zijn om een indicatie te geven, mocht je met je telefoon een presentatie willen downloaden.

Oude tentamens, bijna allemaal uitgewerkt, om flink te oefenen (en om te kijken hoe de vragen er uit gaan zien)!

Links uit dictaat & overheads

Schema College

De eerste week is er ook college op het werkcollege tijdslot! De precieze onderwerpen van de toets kan elk jaar een beetje verschillen, en kan hieronder nog wat wijzigen!

Schema
(1)
(2)
Verzamelingen
Schaum Ch.1 Set Theory
(nog niet 1.8 inductie)
fis-00intro.pdf ditjes en datjes 406kB 1.9'16
fis-01sets.pdf 1.2MB 19.9'16
voorbeeldje verzamelingen 22kB 15.9'10
(3) Relaties
Schaum Ch.2 Relations
fis-02relations.pdf 732kB 20.9'16
(4) Functies
Schaum Ch.3 Functions
fis-03functions.pdf 590kB 22.9'15
(5) Grafen
Schaum Ch.8 Graph Theory
fis-08graphs.pdf 900kB 6.10'15
(6) Schaum Ch.9 Directed Graphs
Recursie, Iteratie, Inductie
driehoeken in grafen
fis-99recursion.pdf 760kB 6.10'15
dictaat: Hoofdstuk 2 10.10'07
(7) (afronden recursie, inductie) fis-99dragonl.pdf 216kB (extraatje)
(8) toets De stof gaat ongeveer tot (6) van het college, dus verzamelingen; relaties; functies (niet 3.6 t/m 3.9); ongerichte grafen (t/m 8.7) en gerichte grafen (9.1, 9.2, 9.3, 9.5; 9.9); 1.8 en 11.3 en recursieve definities (maar niet het formele volledige inductie) geen (werk)college
(toetsweek!)
kijk voor data hierboven!
(9) Bomen
Schaum Ch.10 Binary Trees
Schaum Sect.8.8 Tree Graphs.
Schaum Sect.9.4 Rooted Trees.
fis-10binary.pdf 907kB 27-10'15
(10) Talen
Schaum Chapter 12 Languages, Automata, Grammars
fis-12languages.pdf 496kB 3.11'15
dictaat: Hoofdstuk 4 13.11'07
(11) Equivalentie: modulo, aftelbaarheid
Schaum 2.8 Equivalence Relations.
Schaum 3.4 (Modular Arithmetic) 11.8 Congruence Relation.
Schaum 3.7 Cardinality.
fis-02equivalence.pdf 626 kB 10.11'15
dictaat: Hoofdstuk 3 20.11'07
(12) Eindige Automaten
Schaum Ch.12 Languages, Grammars, Machines
Dictaat
fis-12automata.pdf 27.11.15
(13) Oefenen
Tentamen in overleg wordt een tentamen voorgemaakt. Maart 2014 (voorbereiden!)
 
  Het laatste (werk)college van 2016 was op 23 november (Leiden) resp. 9 december (den Haag).
Vragenuur: vrijdag 6 januari 2017, 14:00 (te Leiden).
 


Dit vond u van het vak: opmerkingen en suggesties van het Evaluatieformulier.

Fundamentele Informatica 2 (inleiding 'theory of computation' / Bonsangue)
Fundamentele Informatica 3 (Formele Talen en Berekenbaarheid / van Vliet)

http://www.liacs.leidenuniv.nl/~hoogeboomhj/fi1/


The Man With The .plan