ccss home

Challenges in Computer Science Seminar 2013

Opgave 3: Android App

Ontwikkel een app voor het Android platform. Het is toegestaan om reeds bestaande code te gebruiken, mits deze vrijgegeven is (bijvoorbeeld onder de GNU General Public License) en de bron vermeld wordt. Uiteraard dient er wel voldoende zelf geprogrammeerd te worden, het is niet de bedoeling een reeds bestaande kant-en-klare app in te leveren.

Deze opgave is opgedeeld in de volgende deelopdrachten:

A. App keuze (5 maart 2013)

Kies als team een app die je wilt ontwikkelen. Tijdens het college van 5 maart presenteert ieder team in zeven minuten het gekozen idee. In de presentatie dient het volgende aan bod te komen:

Maak een aantal slides met bijvoorbeeld Powerpoint, OpenOffice of LaTeX (met Beamer template bv.) waarin bovenstaande punten aan bod komen. Exporteer de slides naar PDF. Om de presentaties zo soepel mogelijk te laten verlopen, wordt er met één laptop gewerkt. Zorg dat de slides (in PDF formaat!) uiterlijk maandag 4 maart in de SVN repository van je team staan, als "https://svn.liacs.nl/ccss/2013/teamX/trunk/slides/intro.pdf".


B. Voortgangsrapportage 1 (2 April 2013)

In deze eerste voortgangsrapportage laat ieder team in Eclipse zien wat er tot dusver gedaan is. Er hoeft geen "klassieke" presentatie te worden gegeven, dus het is niet nodig om slides te maken. Echter, het is aan te raden om voor jezelf een lijstje te maken met punten die je wilt behandelen. Het volgende dient aan bod te komen:

Zorg dat de versie die je wilt demonstreren uiterlijk maandag 1 april om 23:59 in de SVN repository van je team staat. Eventueel kun je een tag aanmaken met de naam "VOORTGANG1". Als deze tag niet bestaat, zal de trunk worden gebruikt.


C. Voortgangsrapportage 2 (23 April 2013)

Ieder team presenteert in 5-10 minuten de gemaakte vorderingen, op dezelfde manier als in voortgangsrapportage 1. Het volgende dient aan bod te komen:

Zorg dat de versie die je wilt demonstreren uiterlijk maandag 22 april om 23:59 in de SVN repository van je team staat.

Tevens dient een begin gemaakt te worden met het verslag waarin het ontwikkelproces van de app beschreven wordt. Zet hiertoe minimaal twee A4 van dit verslag in de SVN repository, als "https://svn.liacs.nl/ccss/2013/teamX/trunk/verslag/verslag.pdf".


Hieronder staat oude tekst, die wellicht nog wat gewijzigd gaat worden.

D. Eindpresentatie (14 Mei 2013)

Ieder team presenteert in acht minuten de ontwikkelde app. De presentatie bestaat uit een aantal PowerPoint/OpenOffice/Beamer/... slides (geëxporteerd naar PDF) gevolgd door een demo. Mocht een demo lastig zijn (omdat bv. de positie bepaald moet worden) dan kan een kort filmpje uitkomst bieden. Een jury beoordeelt het werk, en kan vragen stellen over de techniek of werking van de app.

Geef zoveel mogelijk aandacht aan de volgende punten:

Zorg dat de versie die je wilt demonstreren uiterlijk maandag 13 mei om 23:59 in de SVN repository van je team staat. Zet de presentatieslides in PDF formaat in de SVN repository als "https://svn.liacs.nl/ccss/2013/teamX/trunk/slides/eind.pdf".


E. Inleveren Tutorial (21 Mei 2013)

Ieder team levert een verslag in waarin het ontwikkelproces van de app beschreven wordt. Minimaal 10 pagina's, in het Nederlands geschreven. Schrijf het verslag in de vorm van een ``tutorial die jullie hadden willen hebben bij aanvang van het project.'' Vermeld op de titelpagina de naam van de app, jullie eigen namen en dat het verslag is gemaakt in het kader van het college Challenges in Computer Science Seminar bij de opleiding Informatica van de Universiteit Leiden.

Zet het verslag in de SVN repository, als "https://svn.liacs.nl/ccss/teamX/trunk/verslag/verslag.pdf". Om het verslag in te leveren, dient er als volgt een tag aangemaakt te worden:

    svn copy https://svn.liacs.nl/ccss/2013/teamX/trunk/verslag https://svn.liacs.nl/ccss/2013/teamX/tags/VERSLAG -m "Tag verslag"