Challenges in Computer Science Seminar 2013

Opgave 2: Hello Android

De bedoeling van deze opgave is om bekend te raken met de ontwikkelomgeving voor Android. Deze ervaring dient als basis voor de volgende opgave, waarin je als team een Android app zult ontwikkelen. Voer de volgende stappen uit:

  1. Stel per teamlid de ontwikkelomgeving in en maak een Android Virtual Device aan, zie de Android instructies.
  2. Laat één teamlid een nieuw Android project aanmaken en plaats deze onder SVN, in de directory trunk/opgave2. Zie de Eclipse+SVN instructies.
  3. Laat de andere teamleden dit project nu importeren via SVN onder zijn/haar eigen LIACS account. Zie weer de Eclipse+SVN instructies.
  4. Laat ieder teamlid "iets" toevoegen aan het project. Zorg dat de verschillende bijdragen onder verschillende SVN accounts gecommit worden!

Inleveren

Maak een tag aan met de naam "OPGAVE2" als de opgave voltooid is en onder SVN staat. Per team van vier personen is slechts één tag nodig! De tag dient uiterlijk maandag 25 februari 2013 in de SVN repository van je team te staan.

Links en Instructies