LIACS >Opleidingcommissie Informatica

Opleidingscommissie Informatica (OCI)


Er zijn twee Opleidingscommissies voor Informatica: de Bachelor-Opleidingscommissie en de Master-Opleidingscommissie. Beide opleidingscommissies zijn in de eerste plaats een overlegorgaan. In deze commissies wordt het onderwijs besproken door studenten en docenten gezamenlijk. Ze zijn een onmisbaar instrument in het proces van kwaliteitsbewaking en –bevordering van het onderwijs.

Beide commissies onderhouden contacten met de onderwijsdirecteur, de studieadviseurs, de onderwijscoördinators en een vertegenwoordiger van het ICLON. Onderwerpen van de laatste vergaderingen waren onder meer:

 • Faciliteiten
 • Evaluatie onderwijs
 • Computerzalen (temperatuur, stoelen)
 • Nakijktermijn tentamens
 • Curriculum wijzigingen

De vergaderingen zijn vrij toegankelijk voor iedereen. Als men klachten heeft of iets mede te delen kan dit tijdens deze vergadering. Ook kan men altijd één van de leden afzonderlijk aanspreken. De vergaderingen zijn in principe acht maal per studiejaar: vier maal in het najaar and vier maar in het voorjaar. Hierbij wordt een jaarkalender gehanteerd voor een aantal ieder jaar terugkerende zaken, zowel voor de bachelor als voor de master.Bachelor Opleidingcommissie Informatica (bOCI)

In de Bachelor-opleidingscommissie zijn vijf Bachelor-studentleden vertegenwoordigd
We streven er naar om in de Bachelor-opleidingscommisse een student uit het eerste jaar, een student uit het tweede jaar, een student uit het derde jaar Informatica, een student van Informatica en Economie en een student van Informatica en Biologie zitting te laten nemen. Verder er zijn vier docentleden vertegenwoordigd. Ieder jaar, ongeveer in oktober, worden er nieuwe studentleden gekozen.

De leden van de Bachelor-opleidingscommissie zijn:
 • Marcello Bonsangue (staf, voorzitter)
 • Jetty Kleijn (staf)
 • Todor Stefanov (staf)
 • Benjamin  Bosdijk (student 2e jaar Bachelor Informatica)
 • Micky Faas (student 3e jaar Bachelor Informatica)
 • Joep Helmond (student Informatica en Economie Den Haag)
 • Riet Derogee  (ambtelijk secretaris)
 • Tobias de Jong (namens De Leidsche Flesch)
Verder, zjin Jaap Blok (student 1e jaar Bachelor Informatica) en Valerie Paul (student Informatica en Biologie) raadgevende studenten.

Eerstvolgende (openbare) vergadering

 • Dinsdag 28 juni 2016, 13:00 uur, zaal 176 (agenda)

Recente vergaderingen


Email-adres: OC-BSC (at) liacs.leidenuniv.nl 

Verdere informatie: via de voorzitter (m.m.bonsangue (at) liacs.leidenuniv.nl).


Voor informatie over Master Opleidingcommissie volg deze link