LIACS > For staff members > Committees > Educational Committees
headerimg

Educational Committees

This page is currently only available in Dutch

Over de Opleidingscommissie

De opleidingscommissie is in de eerste plaats een overlegorgaan. In deze commissie wordt het onderwijs besproken door studenten en docenten gezamenlijk. Het is een onmisbaar instrument in het proces van kwaliteitsbewaking en bevordering van het onderwijs.

Advies geven

Een van de meer formele middelen van de commissie om een bijdrage te leveren aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijs is het uitbrengen van een advies. Bij de vaststelling van het onderwijsprogramma door de faculteitsraad is het advies van de commissie zelfs wettelijk vereist. Verder kan de commissie zelf bepalen over welke aspecten van het onderwijs zij een formeel advies wil uitbrengen. De adviezen worden gericht tot het management van het Instituut. Omdat de adviezen tot stand zijn gekomen door overleg van studenten en docenten gezamenlijk wordt er aan deze adviezen veel waarde gehecht.

Indeling Commissie

Er zijn twee Opleidingscommissies: de Bachelor-Opleidingscommissie en de Master-Opleidingscommissie. In de Bachelor-opleidingscommissie zijn vier Bachelor-studentleden vertegenwoordigd en in de Master-opleidingscommissie drie Masterstudenten. We streven er naar om in de Bachelor-opleidingscommisse een student uit het eerste jaar, een student uit het tweede jaar, een student uit het derde jaar en een student van Informatica en Economie zitting te laten nemen. Bij de Master-Opleidingscommissie is een student uit de Master Computer Science vertegenwoordigd, een student uit de Master ICT in Business en een student uit de Master Media Technology. In iedere commissie zijn vier docentleden vertegenwoordigd. Ieder jaar, ongeveer in oktober, worden er nieuwe studentleden gekozen.

Contacten

De commissie onderhoudt contacten met de onderwijsdirecteur, Prof. Dr. T.H.W. Bäck, de studieadviseur, de onderwijscoördinator Riet Derogee en een vertegenwoordiger van het ICLON. Onderwerpen van de laatste vergaderingen waren onder meer:

 • Faciliteiten
 • Evaluatie onderwijs
 • Computerzalen (temperatuur, stoelen)
 • Nakijktermijn tentamens
 • Curriculum wijzigingen

Vergaderingen

De vergaderingen zijn vrij toegankelijk voor iedereen. Als men klachten heeft of iets mede te delen kan dit tijdens deze vergadering. Ook kan men altijd één van de leden afzonderlijk aanspreken. De vergaderingen zijn ongeveer één keer in de twee maanden.

Website Bachelor-Opleidingscommissie
Website Master-Opleidingscommissie

Student members

BSc committee:
Benjamin Bosdijk (BSc-student Informatica 1e jaar)
Micky Faas (BSc-student Informatica 2e jaar)
Chivany van der Werff (BSc-student Informatica 3e jaar)
Thomas Helling (BSc-student Informatica & Economie Den Haag)
Jan van Staalduinen (namens De Leidsche Flesch)

MSc committee:

Mohamed Zehni Khairullah (MSc in ICT in Business)
Gerben Limburg (MSc Computer Science)
Rense Notenboom (MSc in MediaTechnology

Staff members

BSc committee:
dr. M.M. (Marcello) Bonsangue (voorzitter)
ms. M. (Riet) Derogee (ambtelijk secretaris)
dr. H.C.M. (Jetty) Kleijn
dr. T.P. (Todor) Stefanov

MSc committee:

dr. E.M. (Erwin) Bakker
dr. Max van Duijn
ms. J. (Judith) Havelaar (Secretary)
dr. M.S. (Michael) Lew (chair)

 1. Dr. E.M. (Erwin) Bakker | E-mail
  Researcher | Office: 145
 2. Dr. M.M. (Marcello) Bonsangue | E-mail
  Associate Professor | Office: 157a
 3. M. (Riet) Derogee | E-mail
  Study Coordinator | Office: 119
 4. Dr. H.C.M. (Jetty) Kleijn | E-mail
  Associate Professor | Office: 153
 5. Dr. M.S. (Michael) Lew | E-mail
  Associate Professor | Office: 134
 6. Dr. S.G.R. (Siegfried) Nijssen | E-mail
  Assistant Professor | Office: 110
 7. Dr. Ir. T.P. (Todor) Stefanov | E-mail
  Associate Professor | Office: 126
 8. Prof. Dr. H.A.G. (Harry) Wijshoff | E-mail
  Professor | Office: 145a
Last edited on 14 Feb 2017 at 11:06