LIACS > For staff members > Committees > Education Committee
headerimg

Education Committees

This page is currently only available in Dutch

Over de Opleidingscommissie

De opleidingscommissie is in de eerste plaats een overlegorgaan. In deze commissie wordt het onderwijs besproken door studenten en docenten gezamenlijk. Het is een onmisbaar instrument in het proces van kwaliteitsbewaking en bevordering van het onderwijs.

Advies geven

Een van de meer formele middelen van de commissie om een bijdrage te leveren aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijs is het uitbrengen van een advies. Bij de vaststelling van het onderwijsprogramma door de faculteitsraad is het advies van de commissie zelfs wettelijk vereist. Verder kan de commissie zelf bepalen over welke aspecten van het onderwijs zij een formeel advies wil uitbrengen. De adviezen worden gericht tot het management van het Instituut. Omdat de adviezen tot stand zijn gekomen door overleg van studenten en docenten gezamenlijk wordt er aan deze adviezen veel waarde gehecht.

Vertegenwoordiging

Er zijn twee Opleidingscommissies: de BSc-Opleidingscommissie en de MSc-Opleidingscommissie.

De BSc-Opleidingscommissie heeft drie student-leden uit de bachelor en de MSc-Opleidingscommissie drie student-leden uit de master. We streven er naar om in de BSc-opleidingscommissie studenten uit elk jaar van de bacheloropleiding en uit elke afstudeerrichting te kunnen horen. Om dat te realiseren kent de BSc-opleidingscommissie naast student-leden ook  student-adviseurs.

Bij de MSc-Opleidingscommissie is een student uit de Master Computer Science vertegenwoordigd, een student uit de Master ICT in Business en een student uit de Master Media Technology. In iedere commissie zijn drie docentleden vertegenwoordigd. Ieder jaar, ongeveer in oktober, worden er nieuwe student-leden gekozen.

Contacten

De commissie onderhoudt contacten met de onderwijsdirecteur, de studieadviseurs, de onderwijscoördinatoren en een vertegenwoordiger van het ICLON. Onderwerpen die aan bod komen, zijn:

 • Faciliteiten
 • Evaluatie onderwijs
 • Computerzalen (temperatuur, stoelen)
 • Nakijktermijn tentamens
 • Curriculumwijzigingen

Vergaderingen

De vergaderingen zijn vrij toegankelijk voor iedereen. Als men klachten heeft of iets mede te delen kan dit tijdens deze vergadering. Ook kan men altijd één van de leden afzonderlijk aanspreken. De vergaderingen zijn ongeveer één keer in de twee maanden.

Archief vergaderingen 2014 - 2016

 

Opleidingscommissie BSc Informatica / Education Committee BSc Computer Science


Docent-leden/Staff members

Student-leden /Student members

 • Kiran Kaur           Eerste jaar Informatica / First year Computer Science        
 • Jaap Blok             Tweede jaar informatica / Second year Computer Science     
 • Benjamin Bosdijk  Derde jaar Informatica / Third year Computer Science

Student-adviseurs / Advisory students

 • Joep Helmonds     Informatica & Economie / Computer Science & Economics            
 • Valérie Paul          Informatica & Biologie / Computer Science & Biology

Ambtelijk secretaris / Secretary

 • Jose Visser           Onderwijscoördinator / Programme Coördinator

Lid Studievereniging / Study association member

         

Education Committee MSc Computer Science / ICT in Business / Media Technology

Klik hier voor meer informatie over het LIACS MSc Education Committee.

Last edited on 19 Feb 2018 at 13:21