LIACS > Voor medewerkers > Profiel
headerimg

Profiel LIACS

These pages have been migrated to the new university website.
Update your bookmarks and links to the new URL: 

https://www.universiteitleiden.nl/wiskunde-en-natuurwetenschappen/informaticaLIACS & Onderwijs

Het Leiden Institute of Advanced Computer Science (LIACS) is het informatica-instituut van de Universiteit Leiden dat is opgericht in 1996. Het heeft een sterk en levendig onderzoeksprogramma met een goede balans tussen theoretische en toepassingsgerichte informatica. Dit sterke onderzoeksprogramma zorgt ervoor dat LIACS aantrekkelijk onderwijs kan aanbieden. LIACS is verantwoordelijk voor het informatica-onderwijs van de Universiteit Leiden - het zorgt voor een Bachelor Informatica programma (BSc) en drie Master programma's (MSc): Computer Science, ICT in Business en Mediatechnologie.

Onderzoek

De missie van het LIACS is om de huidige informaticamethodes, -technieken en -systemen te verbeteren en nieuwe onderzoeksgebieden in te slaan die van belang zijn voor de maatschappij. De onderzoeksprogramma's van het LIACS bevatten onder meer data mining, natural computing, software composition en correctness, software modelling, embedded systems, software parallel en distributed computing, en media research en technologie en imaging. Het onderzoek is georganiseerd in 5 onderzoeksclusters: algorithms, foundations of software technology, computer systems, imagery & media en technology innovation management.

Het onderzoek van LIACS doet het goed voor wat betreft fundamentele informatica vraagstukken en informatica-behoefte in de maatschappij, zoals in de gezondheidszorg, life science en sterrekundig onderzoek, logistiek, electronica, bouw en techniek. Onder de toepassingsgebieden vallen bioinformatica, robotics, intelligente sensoren, cloud computing en gedistribueerde informatie technologie systemen, multimedia en human-computer interaction.

Samenwerking

LIACS werkt samen met verschillende binnenlandse en buitenlandse instituten en bedrijven en heeft formele affiliaties met de nationale onderzoeksscholen Advanced School for Computing and Imaging (ASCI) en het Instituut voor Programming Research and Algorithmics (IPA). 

Last edited on 14/02/2016 6:11pm