LIACS > Home
headerimg

Introductie

Het Leiden Institute of Advanced Computer Science (LIACS) is één van de instituten van de Faculteit Wiskunde & Natuur wetenschap­pen. Het instituut is verantwoor­delijk voor onderzoek en onderwijs op het gebied van informatica aan de Universiteit Leiden.

Deze website geeft informatie voor huidige medewerkers en studenten. 


Nieuwe universitaire website

De universiteit werkt aan een nieuwe website, welke in fases wordt gelanceerd. De content van liacs.leidenuniv.nl wordt stapsgewijs naar deze nieuwe website gemigreerd. 

>Ga naar universiteitleiden.nl

 

Last edited on 04 Aug 2016 at 10:28