LIACS > For students > FAQ & Facilities
headerimg

FAQ & Facilities

This page is currently only available in Dutch.

Op deze pagina kun je algemene informatie vinden over de onderwijsfaciliteiten.

Het onderwijs

Het onderwijs van de verschillende informatica-opleidingen wordt verzorgd door het Leiden Institute of Advanced Computer Science (LIACS).
Het onderwijs wordt gegeven in de college- en practicumzalen van het Snellius gebouw, en soms in het gebouw van het Gorlaeus- en het Huygens-Laboratorium.
In ons gebouw zit naast het LIACS ook het Mathematisch Instituut van de collega's van wiskunde, het ISSC (ICT Shared Service Centre), en het conferentiecentrum Lorentz Center.
Op de eerste etage vind je de kantine. Een uitzondering is Informatie & Economie, hiervan worden de informatica-vakken op de Campus Den Haag, locatie Stichthage (boven Den Haag CS) en in Rotterdam gegeven.
Eventuele mededelingen staan op het informatiescherm bij de ingang.

Docenten

De colleges worden gegeven door medewerkers van de universiteit. Dat zijn universitair docenten (UD of Assistant Professor), universitair hoofddocenten (UHD of Associate Professor), en hoogleraren (professoren). Bij de meeste vakken horen zogeheten werkcolleges, waar onder begeleiding van een medewerker, AIO /promovendus/PhD-student of studentassistent praktisch aan de slag wordt gegaan: dit is een goede gelegenheid om vragen te stellen. In principe zijn bachelorcolleges in het Nederlands, en mastercolleges in het Engels.

Jaarindeling en Tentamens

Het jaar is ingedeeld in twee semesters: het najaarssemester van september t/m januari en het voorjaarssemester van februari t/m juni. In december/januari en eind mei/juni zijn er tentamens.
Voor de bachelorstudenten zijn er hertentamens voor de vakken van het najaarssemester in maart/april, en voor de voorjaarsvakken begin juli.
Bij een aantal vakken horen programmeeropgaven, papers, verslagen of huiswerk, vrijwel altijd met een bepaalde deadline. Bij de meeste vakken krijg je pas een eindcijfer als al dit werk af is en het tentamen gehaald. Bewaar voor de zekerheid de nagekeken programmeeropgaven.

Boeken en Dictaten

Boeken kun je kopen bij de "betere" boekwinkels, online, of bij studievereniging De Leidsche Flesch.
Dictaten, eigen onderwijsmateriaal verzorgd door de docenten, zijn doorgaans te downloaden via de website van het vak, en soms als papieren versie te koop bij de docent.

Computers, Accounts, ICT etc.

All information on ICT facilities, WiFi, printing, e-mail, workstations, etc. is available on the dedicated ISSC page.

Secretariaten

Er zijn verschillende secretariaten. De studenten-administratie is te vinden bij Educatief Centrum, Gorleaus Laboratorium, kamer 2.06, telefoon, 071-5274282.
Het secretariaat van het LIACS wordt waargenomen door Marloes van der Nat, kamer 155.
In kamer 156 zijn de postvakjes van de medewerkers te vinden.

Buitenlandse reizen

In de latere jaren van de studie bestaan allerlei mogelijkheden om voor korte of lange tijd in het buitenland te studeren. Bij de opleiding Informatica is Todor Stefanov de buitenland-coördinator.

FooBAR

De FooBAR is een echte bar in het Snellius gebouw die wordt gerund door vrijwilligers van de faculteit W&N en studenten van De Leidsche Flesch. De bar is te vinden nabij zalen 312/313, en is iedere donderdag vanaf 17.00 open, maar ook vaak op andere dagen.

Last edited on 03 Nov 2016 at 10:38