LIACS > For students > Bachelor Informatica & Economie > Studieadvies
headerimg

Studieadvies

Studieadviseur

Als je tijdens je studie problemen ervaart, op persoonlijke vlak, of juist vakinhoudelijk, dan kun je een afspraak maken met de studieadviseur. Trek bij moeilijkheden tijdig aan de bel. Dit geldt in het bijzonder wanneer er sprake is van ziekte of andere persoonlijke omstandigheden die belemmerend werken op de studievoortgang.

De studieadviseur van Informatica en Economie is José Visser.

Leids Studiesysteem

Het Leids studiesysteem geeft je het recht op goede begeleiding tijdens je studie. Door dit systeem zul je vlotter en beter studeren. Verschillende onderdelen maken deel uit van het Leids Studiesysteem:

Mentoraat

Aan iedere groep eerstejaars wordt een mentor (een ouderejaars) toegewezen die regelmatig praat met een groep van een tiental studenten. Doel van het mentoraat is eerstejaars kennis te laten maken met de opleiding en wegwijs te maken bij het volgen van vakken. Ook bieden mentoren ondersteuning bij de aanpak en organisatie van de studie.  

BSA

De universiteit Leiden kent het Bindend Studie Advies. Dit bindend studieadvies houdt vanaf september 2013 kortweg in dat iedere bachelorstudent aan het einde van zijn/haar eerste jaar minimaal 45 van de 60 studiepunten (EC) moet hebben behaald. Daarnaast moet je aan het einde van je tweede jaar minimaal 90 studiepunten hebben behaald en je propedeuse op zak hebben.

Studieplan

Vanaf studiejaar 2013-2014 wordt het gebruik van het studieplan universiteitsbreed ingevoerd. Dit houdt in dat aan studenten vanaf het tweede jaar wordt gevraagd een studieplan op te stellen. In dit studieplan geef je aan welke studieonderdelen je binnen een bepaalde tijd wilt afronden. Wanneer het nodig is zal de studieadviseur daarna het studieplan met je doornemen. Dan wordt er gezamenlijk bekeken of je niet te veel of juist te weinig vakken hebt ingepland en of je nog goed op schema ligt. Meer informatie over de precieze aanpak wordt in de loop van het voorjaar aan studenten gestuurd.

Meer informatie over studentenondersteuning vind je ook op de universitaire website over studentenzaken.

 

Last edited on 07 Dec 2016 at 10:48