LIACS > For students > Bachelor Informatica & Economie > Opbouw studie
headerimg

Opbouw studie

Variant van bachelor Informatica

Informatica en Economie is een afstudeerrichting van de bachelor informatica. De variant duurt ook 3 jaar, bestaat uit 180 ECTS en wordt gegeven aan de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen in Leiden en aan de Erasmus School of Economics in Rotterdam. De vakbeschrijvingen vind je in de e-Studiegids.

Het propedeusejaar, het tweede en het derde jaar vormen samen de bachelor.

Eerste jaar (propedeuse)

Het eerste jaar bestaat uit 8 informaticavakken, 4 van 6 ECTS en 4 van 3 ECTS van,  en 3 economievakken van elk 8 ECTS. Dit eerste jaar wordt afgesloten met een diploma, de zogenaamde propedeuse, welke wordt uitgereikt wanneer alle 60 ECTS (of meer) zijn behaald. Er is een compensatieregeling voor de 3 economievakken uit het eerste jaar.
Als onderdeel van het Leids Studiesysteem (BSA) moet je, als je start in september 2013 of daarna in het eerste jaar verplicht minimaal 45 ECTS halen.

Tweede jaar

Het tweede jaar bestaat uit 10 vakken varierend van 4 ECTS tot en met 8 ECTS. Als de propedeuse nog niet is behaald, kan toch verder worden gaan met de vakken uit het tweede jaar. Wel dient er rekening gehouden te worden met het BSA: na 2 jaar moet je minimaal 90 ECTS hebben en je propedeuse hebben gehaald (bijzondere omstandigheden daargelaten).

Derde jaar

In derde jaar kies je -naast het volgen van een aantal verplichte vakken- voor ofwel een pakket informaticavakken ofwel een pakket economievakken. Daarnaast volg je de bachelorklas waarin wordt gewerkt naar het het bachelorproject. Dit project resulteert in je bachelorscriptie, en is samen met het studentenseminarium uit het tweede jaar 16 ECTS waard.

Meer uitdaging

Voor studenten die meer uitdaging nodig hebben naast het reguliere programma bestaat er het Honours College. Het gaat om gemotiveerde, ambitieuze studenten met een brede academische belangstelling die meer uit zijn/haar studie wil halen door het volgen van een pakket extra's. In de praktijk is deelname door Informatica en Economiestudenten roostertechnisch lastig vanwege verplicht ondewrwijs in Rotterdam. Meer informatie.

Binnen Informatica en Economie kunnen wel extra vakken worden gevolgd bij bijvoorbeeld informatica of wiskunde. Met ambitieuze en gemotiveerde studenten wordt daarvoor een studieplan op maat gemaakt dat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een dubbele propedeuse informatica en wiskunde.

 

 

Last edited on 22 Aug 2017 at 07:44