LIACS > For students > Bachelor Informatica & Economie > Studieprogramma
headerimg

Studieprogramma

Afstudeerrichting van de bachelor Informatica

Voor deze afstudeerrichting wordt samengewerkt met de Erasmus Universiteit Rotterdam. De studie duurt in totaal drie jaar. Informaticavakken volg je in Leiden en op de campus van de Universiteit Leiden in Den Haag. Voor de economievakken schuif je twee dagen in de week aan bij colleges van de opleiding Economie en Bedrijfseconomie van de Erasmus School of Economics.

In de eerste twee jaren van je studie werk je aan een stevige basis. Alle studenten volgen een basispakket aan informaticavakken waarin zowel de theorie als de praktische toepassing aan bod komt. Je vult dit basispakket aan met (bedrijfs)economische vakken. Ook zijn er speciale vakken waarin de integratie tussen wetenschappelijke theorie en praktische toepassingen op het snijvlak van (bedrijfs)informatica en economie centraal staat. Deze vakken gaan in op de laatste trends en ontwikkelingen, zoals data-gedreven marketing, business intelligence en security. De economievakken omvatten 40% van de bachelor. De informatica- en integratievakken 60%.

Eerste jaar (propedeuse)

Het fundament voor een succesvol verloop van de bachelor wordt in het eerste jaar, de propedeuse, gelegd. De informaticavakken volg je samen met studenten van de andere twee afstudeerrichtingen van de Informaticabachelor. Aan het eind van het eerste jaar heb je genoeg kennis en vaardigheden om te programmeren of een algoritme te ontwerpen. Daarnaast krijg je via verschillende wiskundige methoden inzicht in de economische keuzes die bedrijven maken en leer je stapsgewijs een marketingplan opstellen.

Tweede jaar

De opbouw van het tweede jaar is vergelijkbaar met die van het eerste jaar. Een aantal vakken uit het informatica-basispakket volg je in het tweede jaar. Verder volg je een aantal verdiepende integratievakken, zoals business-IT alignment en projectmanagement. Ook leer je hoe je wetenschappelijke publicaties moet analyseren en presenteren.

Derde jaar

In het derde jaar volg je meer verdiepende vakken waarin de combinatie van beide wetenschapsgebieden, informatica en economie, nog meer centraal staat. Je sluit de bacheloropleiding af met een bachelorproject. Je doet je eigen onderzoek, waarbij je kunt kiezen uit alle expertisegebieden van Informatica in Leiden.

 

 

Last edited on 23 Nov 2017 at 09:42