LIACS > For students > Bachelor Informatica & Economie > Aanvragen propedeuse en bachelor
headerimg

Aanvragen propedeuse en bachelor

Propedeuse

Voor die studenten die de propedeuse in één keer behalen, wordt er jaarlijks in oktober/november een feestelijke bijeenkomst georganiseerd door de Faculteit Wiskunde & Natuurwetenschappen.

  • Datum eerstvolgende uitreiking: 3 november 2017, 16:00 uur

Studenten die tussentijds hun propedeuse behalen, dienen hun propedeusebul per email aan te vragen bij de studieadviseur van I&E.

 

Bachelor

De formele examendatum is de datum van de laatste werkdag van de maand waarin je je laatste cijfer hebt behaald. Het laatste cijfer is meestal het cijfer van je bachelorproject, maar het kan ook van een tentamen zijn. De examendatum staat op je diploma en je cijferlijst. Let op: de examendatum is niet hetzelfde als de uitreikingsdatum! De uitreikingsdatum is slechts de datum waarop je je bul ontvangt.

  • Datum eerstvolgende uitreiking: 26 september 2017, 16:00 uur

 

Aanmelden Bacheloruitreiking

Als je van plan bent binnenkort je bachelor af te ronden moet je je aanmelden bij de studieadviseur voor het afstuderen. Als je in de maanden juli of augustus je bachelor wilt afronden moet je je uiterlijk voor 1 juli al aanmelden. Het laatste cijfer (van de bachelorscriptie of van een vak) moet uiterlijk 25 augustus bij de studieadviseur van I&E ingeleverd zijn.

De procedure is als volgt:

  • Check in uSis:
    • of je naam correct in uSis staat;
    • of de geboortedatum op je collegekaart correct is;
  • Neem contact op met je studieadviseur. Zij zal controleren of je curriculum aan alle eisen voldoet (of binnenkort zal voldoen) om te kunnen afstuderen. Vermeld erbij wanneer je denkt af te studeren.
  • Het is verplicht het standaard voorblad te gebruiken. Dit is beschikbaar via liacs.leidenuniv.nl/edu/documenten
  • Mail een digitale versie (pdf-file) van je volledige scriptie aan je studieadviseur.

Om administratieve redenen zit er tussen je laatste cijfer en de buluitreiking een periode van minimaal 3 weken.

Enkele weken voor de buluitreiking ontvang je een officiele uitnodiging voor de bacheloruitreiking.

Uitschrijven of vervolgopleiding?

Zodra je klaar bent met je bachelor (direct na hetbehalen van je laatste onderdeel, meestal je verdediging), dien je je uit te schrijven via Studielink. Wil je aansluitend een masteropleiding volgen dan moet je inschrijving hiervoor uiterlijk 31 augustus doen. Mocht je eraan twijfelen of je je bachelor wel zult halen in de zomer, schrijf je dan voor de zekerheid in voor zowel de bachelor- als de masteropleiding van je keuze!

Meer informatie over in- en uitschrijven vind je via: http://studenten.leidenuniv.nl/inschrijven-uitschrijven

Last edited on 06 Sep 2017 at 15:27