LIACS > For students > Bachelor Bioinformatica > Studieadvies
headerimg

Studieadvies

Studieadviseur

Als je ergens in de studie problemen ondervindt, misschien op het persoonlijke vlak, of juist vakinhoudelijk, dan kun je bij de studieadviseur langskomen. Ook als je vragen hebt over bijvoorbeeld je studieprogramma kun je bij de studieadviseur terecht. Trek bij moeilijkheden wel tijdig aan de bel. Dit geldt in het bijzonder wanneer er sprake is van ziekte of andere omstandigheden die belemmerend werken voor de studievoortgang.

De studieadviseur voor Informatica (inbegrepen I&B) is Jeannette de Graaf.

Leids Studiesysteem

Het Leids studiesysteem geeft je het recht op goede begeleiding gedurende je studie. Door dit systeem zul je vlotter en beter studeren. Verschillende onderdelen maken deel uit van het Leids Studiesysteem:

Mentoraat

Eerstejaars worden ingedeeld in mentorgroepen van elk ongeveer tien studenten. Elke groep krijgt een mentor (een ouderejaars student) toegewezen, en komt regelmatig bijeen. In de mentorgroep wordt onder andere gesproken over de studie en het studeren. Het doel is inzicht te geven in het geheel van de opleiding, de samenhang tussen de verschillende vakken en de student te ondersteunen bij aanpak en organisatie van de studie.

BSA

De universiteit Leiden kent het Bindend Studie Advies. Dit bindend studieadvies houdt in dat iedere bachelorstudent aan het einde van zijn/haar eerste jaar minimaal 45 van de 60 studiepunten (EC) van de propedeuse moet hebben behaald.

Studieplan

Vanaf studiejaar 2013-2014 is het gebruik van het studieplan universiteitsbreed ingevoerd. Dit houdt bij Informatica in dat aan studenten vanaf het tweede jaar wordt gevraagd per semester een studieplan op te stellen. In dit studieplan geef je aan welke studieonderdelen je in het betreffende semester wilt afronden. Wanneer het nodig is zal de studieadviseur daarna het studieplan met je doornemen. Dan wordt er gezamenlijk bekeken of je niet te veel of juist te weinig vakken hebt ingepland en of je nog goed op schema ligt. Studenten zullen per mail tijdig over de precieze aanpak worden geïnformeerd.


Meer informatie over studentenondersteuning vind je ook op de universitaire website over studentenzaken.

Last edited on 17 Feb 2017 at 13:08