LIACS > For students > Bachelor Informatica > Opbouw Studie
headerimg

Opbouw Studie

Varianten Bachelor Informatica

Er zijn drie varianten van de Bachelor informatica, ieder met zijn eigen vakken, zie hiervoor de betreffende e-Studiegids.

  • Bachelor Informatica (3 jaar, 180 ECTS, Leiden) - e-Studiegids
  • Bachelor Informatica & Economie (3 jaar, 180 ECTS, Campus Den Haag & Rotterdam) - e-Studiegids
  • Bachelor Informatica & Biologie (3 jaar, 180 ECTS, samen met Opleiding Biologie, Leiden) e-Studiegids

Het propedeusejaar, het tweede en het derde jaar vormen samen de bachelor.
Hieronder wordt een beschrijving gegeven van de opbouw van uitsluitend de variant/afstudeerrichting Informatica. Meer informatie over de opbouw van de studie bij Informatica & Economie en meer informatie over de opbouw van de studie bij Informatica & Biologie.

Eerste jaar (propedeuse)

Het eerste jaar, de zogenaamde propedeuse, bestaat uit zes vakken van elk 3 ECTS en zeven vakken van elk 6 ECTS (totaal 60 ECTS) en wordt afgesloten met een diploma wanneer deze vakken zijn behaald.
Als onderdeel van het Leids Studiesysteem (BSA) moet je in het eerste jaar verplicht minimaal 45 ECTS halen (bijzondere omstandigheden daargelaten).

Tweede jaar

Het tweede jaar bestaat uit negen vakken van 6 ECTS en twee vakken van elk 3 ECTS (totaal 60 ECTS). Als de propedeuse nog niet is behaald, kan toch verder worden gaan met de vakken uit het tweede jaar.

Derde jaar

In derde jaar moeten zeven informatica-vakken (samen 42 ECTS) + een informaticavak van 3 ECTS gevolgd worden. In de bachelorklas wordt gewerkt naar het bachelorproject, dit project resulteert in je bachelorscriptie (15 ECTS).
Je kunt ervoor kiezen om voor 30 ECTS (5 vakken) aan informatica-vakken te laten vallen, en in de plaats daarvan een minor te doen. Dit kan één van de voorgestelde universitaire minoren zijn of een zelf gekozen pakket aan vakken (vrije minor). Voor een vrije minor moet wel toestemming gevraagd worden aan de examencommissie. Overleg hierover eerst met de studieadviseur, mw. J. de Graaf.

Voor niet-informatica studenten biedt het LIACS een Minor Data Science.

Meer uitdaging

Voor studenten die meer uitdaging nodig hebben dan in het reguliere programma wordt aangeboden, bestaat er de mogelijkheid om twee studies uit de Faculteit te combineren, bijvoorbeeld Informatica en Wiskunde. Natuurlijk is dat meer werk, maar je profiteert van de overlap tussen de studierichtingen. Verder kun je deelnemen aan het Honours College. Bijzonder geschikt voor gemotiveerde, ambitieuze studenten met een brede academische belangstelling die meer uit hun studie willen halen door het volgen van een pakket extra's.

 

 

Last edited on 17 Feb 2017 at 12:35