LIACS > Home
headerimg

Introductie

Het Leiden Institute of Advanced Computer Science (LIACS) is één van de instituten van de Faculteit Wiskunde & Natuur wetenschap­pen. Het instituut is verantwoor­delijk voor onderzoek en onderwijs op het gebied van informatica aan de Universiteit Leiden.

Deze website geeft informatie voor huidige medewerkers en studenten. 


Nieuwe universitaire website

De universiteit heeft een website  gelanceerd met informatie voor studiekiezers en externen: universiteitleiden.nl. De huidige website liacs.leidenuniv.nl wordt in stappen gemigreerd, en gaat uiteindelijk alleen nog informatie voor eigen medewerkers en studenten bevatten. 

>Ga naar universiteitleiden.nl

 

Last edited on 24 Jun 2016 at 07:44